Tijdelijke versterking managementteam

Erik Bekkering (50) versterkt per medio maart het managementteam van IUCN NL. Bekkering vervult deze positie ad interim en blijft aan voor een periode van minimaal drie maanden.

Erik Bekkering

Sinds het vertrek van de voormalige directeur in februari neemt het managementteam de leiding van de organisatie waar. Het bestuur heeft de wervingsprocedure voor een vervanger opgestart en heeft, vooruitlopend op de aanstelling van een nieuwe directeur, het team met Bekkering weer op volle sterkte gebracht.

IUCN NL is blij met zijn komst. “Erik zal zich vooral richten op het verder in de praktijk brengen van de nieuwe manier van samenwerken binnen IUCN NL", vertelt Pieter Copper van het managementteam. In 2015 heeft IUCN NL een organisatieverandering doorgemaakt die heeft geresulteerd in een nieuwe organisatiestructuur. “We werken nu in teams die georganiseerd zijn rondom projecten of kennisvelden”, aldus Copper. “Naast zijn bestuurlijke ervaring heeft Erik heeft veel kennis van projectmatig werken. Hij is daarom een waardevolle versterking van het managementteam.”

Go to top