Adviezen over biobased economie gebundeld in eindpublicatie Commissie Corbey

Hoe ziet een duurzame biobased economy eruit in 2030 en hoe kunnen we die het beste bereiken? In de afgelopen 7 jaar boog de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (ook bekend als Commissie Corbey) zich over deze centrale vraag. De adviezen van de commissie zijn nu gebundeld in een eindpublicatie.

Biomassaoverleg

De verschijning van de eindpublicatie valt samen met het afscheid van de commissie. “Na 7 jaar houdt het op te bestaan”, zegt Marieke Harteveld, die namens IUCN NL een aantal jaar lid was van de commissie. “In die tijd hebben we een duidelijk en breed gedragen beeld neergezet van een duurzame biobased economie.” Dit moet Nederland helpen om optimaal gebruik te maken van grondstoffen uit land,- en bosbouw. “Hierdoor kunnen we met het huidige areaal meer doen en kan de druk op natuur verkleind worden.”

In de commissie waren bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s vertegenwoordigd. “Dat is ook de kracht”, vindt Harteveld.“Een brede groep stakeholders die gezamenlijk zoekt naar de balans tussen economische én ecologische belangen. Alleen samen kunnen we de transitie naar een groene economie realiseren.”

De commissie werd in 2009 ingesteld door het ministerie van VROM (nu IenM) – later mede ondersteund door het ministerie van EZ. Opdracht was Nederland de kansen laten benutten die de ontwikkeling van een biobased economy biedt, zoals verduurzaming van landbouw, energie en chemie.

De eindpublicatie is hier te bekijken.
 

Go to top