IUCN NL breidt steun aan Armeens natuurreservaat uit

IUCN NL gaat de komende twee jaar 100.000 euro investeren in uitbreiding en beter beheer van het Kaukasus Wildreservaat in Armenië. Dit natuurreservaat werd in 2011 met steun van IUCN NL opgericht door de lokale organisatie FPWC. Sindsdien gaat het zienderogen beter met de natuur in het gebied. “Dit park heeft de potentie om uit te groeien tot een regionaal voorbeeld van succesvolle natuurbescherming.”

Made possible by the Dutch Postcode Lottery

De samenwerking tussen FPWC en IUCN NL werd vanmiddag officieel vastgelegd door het ondertekenen van een overeenkomst. Met de additionele steun kan 2000 hectare extra natuur aan de randen van het reservaat worden geleased. Zo ontstaat er meer leefgebied voor de wolven, lynxen, beren en andere wilde dieren in het gebied.

Beter toezicht
Daarnaast is het een investering in beter toezicht. “Dankzij deze uitbreiding kunnen de rangers van FPWC de toegangswegen naar het reservaat beter controleren op de aanwezigheid van stropers en illegale houthakkers”, vertelt Marc Hoogeslag van IUCN NL.

Verder wordt het geld gebruikt om het team van rangers uit te breiden van vijf naar acht. Hoogeslag: “Hiermee creëren we drie nieuwe arbeidsplaatsen voor jonge mannen uit de naburige dorpen. Dat is heel wat in een gebied waar men massaal wegtrekt omdat er geen werk is.” De rangers worden voorzien van goede uitrusting zoals paarden, kleding en portofoons en er wordt een extra rangerstation aangelegd. Tot slot gaan de parkwachters op bezoek bij een park in India, zodat ze kunnen leren van de praktijk daar.

Rolmodel
Naast de steun van IUCN NL ontvangt FPWC ook 20.000 euro van een Nederlandse privéstichting. Dit geld wordt ingezet om het succes van het Kaukasus Wildreservaat meer bekendheid te geven in de omringende landen. “Het Kaukasus Wildreservaat is het eerste en enige privaat beheerde reservaat in de regio”, vertelt Marc Hoogeslag van IUCN NL. “Het laat zien hoe een kleine ngo kan zorgen voor effectieve natuurbescherming, daar waar de overheid en andere instanties tekort schieten. Wij willen er dan ook graag aan bijdragen dat dit model wordt gerepliceerd.”

De samenwerking tussen IUCN NL en FPWC wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

 

Go to top