Ramsar-status voor Argentijnse rivierdelta

De delta van de rivier Parana in Argentinië heeft een internationale beschermingsstatus gekregen. Dit zal bijdragen aan behoud en duurzaam gebruik van de delta. De benoeming tot Ramsar-site is mede tot stand gekomen door langdurige inspanningen van verschillende partnerorganisaties van IUCN NL.

Parana Delta

Onder die organisaties zijn Taller Ecologista, M’Bigua, Fundación Proteger en Fundación Humedales (Wetlands International-Latin America & Caribbean).

Ecosysteemdiensten
De delta, inclusief het nieuwe Ramsargebied van 240.000 hectare, levert schoon water voor 14 miljoen mensen. Ook is de rivier en het stroomgebied van groot belang voor de visserij en de commerciële scheepvaart. “De Argentijnse overheid erkent steeds meer het belang van het rivierengebied als leverancier van allerlei economische en ecologische diensten”, aldus Henri Roggeri van IUCN NL. “De uitdaging is om daarin een goede balans te vinden.”

Economische ontwikkeling
De snelle groei van sojaplantages in de regio en de (veelal illegale) landophogingen en dijkenaanbouw ten behoeve van landbouwontwikkeling vergroten de druk op het natuurlijke systeem. Ook worden er dammen in bovenstroomse gebieden gepland en op de plantages worden pesticiden gebruikt. “Onze partnerorganisaties pleiten ervoor dat dit soort economische ontwikkelingsprojecten niet ten koste gaat van de kwaliteit van het ecosysteem en daarmee van de voordelen voor mens en natuur”, zegt Roggeri. “Deze Ramsar-status helpt daarbij.”

Soorten
De delta is ook een belangrijk leefgebied voor veel soorten, die er hun voedsel vinden en de delta als broedplaats gebruiken. Men vindt er onder andere de jabiroe (reuzenooievaar), kapucijnaapjes, kaaimannen, otters en vele soorten vis.

In 2004 werd al een ander gedeelte van de overstromingsvlakte van de Parana-rivier tot Ramsar-site benoemd. Dat gebeurde nadat Fundación Proteger hiervoor had gepleit met steun IUCN NL.

Go to top