Ngày càng có nhiều loài ở Việt Nam bị đe dọa tuyệt chủng, theo Sách đỏ

Theo sách đỏ mới nhất về động thực vật bị đe dọa được Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ Thuật Việt Nam và IUCN phát hành ngày 26/6/2008 tại Hà Nội, thì có gần 900 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và ít nhất 10 loài khác đã không còn tồn tại ở Việt Nam.

An endangered Hawksbill was caught lately, tagged and then released back to the sea at Bai Tu Long National Park

Giáo sư Tiến sỹ Đặng Ngọc Thanh, chủ nhiệm dự án soạn thảo Sách Đỏ Việt Nam 2007 cho biết: “đã 15 năm kể từ khi chúng tôi soạn thảo bản đầu tiên của Sách Đỏ Việt Nam. Đa dạng sinh học của Việt Nam đã thay đổi rất nhiều do sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng. Lần ấn bản này thể hiện được một cách chính xác hiện trạng đa dạng sinh học ở Việt Nam.”

Cuốn Sách Đỏ nêu lên tình trạng đáng báo động về sự phong phú của hệ động thực vật của Việt Nam. Một số lượng lớn các loài trước đây được liệt vào nhóm dễ bị tổn thương thì nay đang bị đe dọa tuyệt chủng, và phần lớn trong nhóm này thuộc nhóm nguy cơ cao. Theo Sách Đỏ, từ năm 1992 đến 1996, mức độ cao nhất đối với các loài ở Việt Nam mới chỉ là bị đe dọa, thì nay đã là tuyệt chủng. Số lượng loài bị đe dọa đã tăng từ 715 loài trong giai đoạn 1992-1996 lên 882 loài trong giai đoạn 2005-2007.

Tuy vậy, Sách Đỏ phát hành lần này cũng có những thông tin đáng khích lệ cho hiện trang đa dạng sinh học trong khu vực. Một số loài bị coi là tuyệt chủng ở trong tự nhiên hoặc bị tuyệt chủng ở Việt Nam, thì nay lại tìm thấy ở các nước láng giềng, ví dụ như theo số liệu của IUCN thì có Bò sám (Bos sauveli), Tê giác hai sừng (Dicerorhinus sumatrensis), Heo vòi (Tapirus indicus), Cầy rái cá (Cynogale lowei), and Cá chép gốc (Procypris merus). Hơn nữa, có những loài có giá trị cao nhưng đang bị nguy cơ tuyệt chủng cao thì nay lại có dấu hiệu khôi phục lại số lượng cá thể, và hiện không còn là nguy cơ tuyệt chủng cao nữa nhờ có những nỗ lực bảo tồn. Những loài này gồm có Hươu sao (Cervus nippon), Voọc đầu trắng (Trachypithecus francoisi poliocephalus), và một số loài gà lôi, trăn và cá sấu.

Sách Đỏ 2007 là một công cụ giúp những nỗ lực bảo tồn của Việt Nam thông qua việc đánh giá tình trạng bị đe dọa của các loài cũng như đưa ra những giải pháp nhằm khôi phục số lượng cá thể của các loài đang bị mất nhiều các cá thể.

Danh mục Đỏ Việt Nam 2007 và Sách Đỏ Việt Nam 2007 được xây dựng trong vòng 5 năm bởi một nhóm gồm hơn 70 nhà khoa học từ 10 tổ chức trong nước và quốc tế, có sử dụng tiêu chí IUCN năm 1994 để phân loại loài. Bên cạnh việc cập nhật các cuộc khảo sát và nghiên cứu mới từ năm 2005, dự án cũng tiến hành rà soát lại các số liệu tham khảo và tổ chức các hội thảo tham vấn để làm rõ những phát hiện mâu thuẫn.

IUCN đã giúp quảng bá rộng rãi Danh mục Đỏ 2007 bằng việc hỗ trợ xây dựng phiên bản Tiếng Anh và phát hành dưới dạng đĩa CD để tiện tra cứu.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top