Tập huấn về Chi trả cho Dịch vụ Môi trường tại tỉnh Lâm Đồng

IUCN tiến hành hai hội thảo tập huấn về Chi trả cho Dịch vụ Môi trường (PES) cho các cán bộ xã, huyện và tỉnh và các chủ thể PES khác tại tỉnh Lâm Đồng vào tháng 4 và tháng 5 năm 2008.

The Da Hoai River in Lam Dong Province is one of the many rivers in this upstream province that supplies water for downstream plain areas.

Lâm Đồng là một trong các tỉnh thí điểm về Chi trả cho Dịch vụ Môi trường của Rừng ở Việt Nam. Tỉnh Lâm Đồng nằm ở thượng nguồn nhiều con sông cung cấp nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuát thủy điền ở các thành phố và tỉnh dưới hạ lưu trong đó có Tp. Hồ Chí Minh.

Mục tiêu chính của cuộc tập huấn tăng cường sự hiểu biết cho các công viên chức chịu trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên, và phát triển du lịch về các điều kiện pháp lý và kinh tế cho PES.
Trong hội thảo tập huấn, các học viên đã tìm hiểu về khái niệm PES như là một cơ chế tài chính bền vững để bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên, và thảo luận làm thế nào để áp dụng vào thực tiễn ở Việt Nam. Ví dụ về các dự án PES thành công ở các nước khác đã được chia sẻ để minh họa cho ích lợi của việc áp dụng PES.

Các học viên cũng thảo luận Quyết định 389 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm Chi trả cho Dịch vụ Môi trường của Rừng và kế hoạch thực hiện Quyết định này ở Lâm Đồng. Thảo luận đã xác định ra những cơ hội và trở ngại trong việc thực hiện chính sách thí điểm PES ở tỉnh và đã gợi ý những giải pháp để vượt qua những thử thách này.

Đợt tập huấn đầu tiên được tổ chức vào 2 ngày 24-25/4/2008 tại huyện Da Teh, tỉnh Lâm Đồng. Có 40 đại diện từ huyện Da Teh và các xã Quốc Oai, An Nhơn, Da Lay, Da Kho và Hương Lam tham dự. Các học viên là đại diện của Ủy ban Nhân Dân, các hạt kiểm lâm, các Ban Quản lý rừng, phòng địa chính và phòng giáo dục.
Sáu mươi công chức từ tỉnh Lâm Đồng và Huyện Lạc Dương và các chủ thể PES khác từ tỉnh Lâm Đồng đã tham gia đợt tập huấn thứ hai vào 28-29/5/2008 tại Thành phố Đà Lạt.

Các cuộc Hội thảo tập huấn này được tổ chức trong khuôn khổ Dự án Cảnh quan Bảo tồn Lưu vực Sông Đồng Nai thuộc Chương trình Bảo tồn Đa dạng Sinh học Khu vực Châu Á. IUCN đã phối hợp chặt chẽ với Winrock International, Bộ Tài nguyên Môi trường, và Bộ Nông nghiệp &PTNT cũng như các đối tác địa phương để tổ chức các cuộc hội thảo này.

Dự kiến các học viên, với sự hiểu biết về PES được tăng thêm và được trang bị những kỹ năng cơ bản để quản lý việc thực hiện chính sách PES, sẽ có thể tạo điều kiện để thực thi chính sách PES, đảm bảo rằng quyền và trách nhiệm của bên cung cấp cũng như bên sử dụng được thực hiện.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top