Tại Bắc Kinh, các đại biểu đã chia sẻ nỗ lực của Việt Nam để thúc đẩy mậu dịch các sản phẩm gỗ hợp pháp và bền vững

IUCN Việt Nam tiếp tục là tổ chức đi đầu trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy thể chế điều hành lâm nghiệp thông qua hỗ trợ xây dựng Kế hoạch Hành động FLEGT.

The Viet Nam delegate at the FLEGT Roundtable in China

Vào các ngày 18-19/6/2008, đại diện từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và IUCN Việt Nam đã tham dự một cuộc tọa đàm “Trung Quốc và Thương mại Lâm sản Toàn cầu: Thương mại Gỗ Hợp pháp và Bền vững ở Trung Quốc”, được tổ chức ở Bắc Kinh.

Các đại biểu đã chia sẻ những vấn đề mà các bên liên quan ở Việt Nam đang gặp phải để giải quyết nhu cầu thị trường toàn cầu đang thay đổi đối với sản phẩm từ gỗ hợp pháp và bền vững. Khả năng phản ứng của ngành lâm nghiệp Việt Nam sẽ phần nào phụ thuộc vào việc thực hiện thành công Kế hoạch Hành động về Thi hành Luật Lâm nghiệp, Điều hành và Thương mại (FLEGT). Cơ hội và thách thức trong việc thể chế hóa một Kế hoạch hành động FLEGT ở Việt Nam đã được trao đổi để tìm ra những trở ngại chung mà Việt Nam và Trung Quốc gặp phải, đưa ra những giải pháp tiến bộ và khẳng định những phương thức tốt nhất để tăng cường điều hành lâm nghiệp.

Ngành chế biến gỗ của Trung Quốc và các đoàn thể xã hội đã chia sẻ những chiến lược của họ để đáp lại những thay đổi trong nhu cầu của thị trường, cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và IUCN Việt Nam có được cách nhìn nhận mới. Các đại diện chính phủ của Mỹ và Liên Minh Châu Âu đã làm sáng tỏ thêm qua việc trình bày những công cụ chính sách được áp dụng bởi các nước nhập khẩu nhằm khuyến khích mậu dịch sản phẩm từ gỗ hợp pháp và bền vững.

IUCN Việt Nam đóng vai trò đầu tàu trong việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng lộ trình cho một thỏa thuận đối tác tự nguyện (VPA) nhằm giải quyết nạn khai thác gỗ trái phép trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động của Liên minh Châu Âu về Thi hành Luật Lâm nghiệp, Điều hành và Thương mại. Vào tháng 3/2008, IUCN Việt Nam đã điều phối một cuộc họp báo cáo với lãnh đạo cấp cao của chính phủ nhằm nâng cao nhận thức về Kế hoạch hành động FLEGT.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ IUCN, vào tháng 4/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ trì buổi “Tọa đàm về Nhu cầu thị trường đối với Sản phẩm Gỗ Hợp pháp và Bền vững”. Buổi tọa đàm này là cơ hội để các chủ thể tham gia đối thoại nhằm tìm hiểu về những xu thế thị trường gỗ đang thay đổi, ý nghĩa và tìm ra những chiến lược nhằm đáp ứng những nhu cầu về sản phẩm gỗ hợp pháp và bền vững. 

Kế hoạch Hành động FLEGT là một công cụ chính sách đưa ra những hướng dẫn cho các chính phủ để thích ứng với nhu cầu thị trường. Nó nhằm giúp chống lại việc khai thác gỗ trái phép thông qua cải cách công tác điều hành, cải thiện tính minh bạch, trao đổi thông tin và xây dựng năng lực nhằm đẩy mạnh quản lý rừng bền vững sử dụng các cơ chế thương mại.

Cuộc tọa đàm “Trung Quốc và Thương mại Lâm sản Toàn cầu: Thương mại Gỗ Hợp pháp và Bền vững ở Trung Quốc” do Văn phòng điều phối IUCN Trung Quốc, Forest Trends và Chatham House tổ chức.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top