Oproep: ideeën voor private investeringen in klimaatprojecten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, ECN, en IUCN NL hebben een nieuwe ronde voor ‘Mobilising More’ (MoMo) voorstellen gelanceerd. Het ‘Mobilising More’ initiatief brengt partijen samen om private investeringen in klimaatprojecten mogelijk te maken.

Mobilising More

Tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen in 2009 heeft de Nederlandse overheid beloofd om vanaf 2020 jaarlijks USD 1.2 miljard te mobiliseren voor klimaatprojecten. De overheid hoopt dat de helft van deze investeringen zullen worden gedaan door de private sector. Het MoMo initiative is op zoek naar de beste ideeën om private investeringen in klimaatprojecten te versnellen. Het MoMo initiatief is er voor bedrijven, financiële instellingen, ngo’s of overheidsinstanties die werken aan nieuwe mogelijkheden om klimaatadaptatie- en klimaatmitigatieprojecten te vermarkten. Met steun bij het zoeken van financiering, toegang tot internationale forums en het opzetten van samenwerkingsverbanden helpt MoMo de implementatie van het project te bevorderen. MoMo ideeën kunnen tot 30 maart 2016 worden ingediend.

Voor meer informatie over MoMo en om mee te doen met de challenge, bezoek de MoMo pagina.

Go to top