Hướng tới các mô hình nâng cao sức chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre

Rừng ngập mặn và Biến đổi Khí hậu (MCC), hợp phần nằm trong khuôn khổ Chương trình rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF), với mục tiêu chính là tăng cường sức chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu, giảm bớt mức độ tổn thương trước các thảm họa thiên tai và nâng cao sinh kế. Chương trình được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (Danida), Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc Tế Thụy điển (Sida) và Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (Norad), dưới sự điều phối và thực hiện của Tổ chức bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) từ năm 2013. Trong khuôn khổ hoạt động của MFF, Quỹ tài trợ các dự án nhỏ (SGF) đã được thiết kế nhằm hỗ trợ các tỉnh duyên hải Việt Nam xây dựng các mô hình nâng cao sức chống chịu vùng ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu. Mục tiêu của những mô hình này là góp phần bảo vệ hệ sinh thái ven biển, thông qua qua việc sử dụng và quản lý bền vững rừng ngập mặn.

A sand dune area was exploited for constructing shrimp ponds in Thanh Hai Commune, Ben Tre Province

Tính từ đầu năm 2013, IUCN và các đối tác đã tài trợ và thực hiện một số dự án tại tỉnh Bến Tre với sự hỗ trợ tài chính của SGF. Dự án đầu tiên tập trung vào mô hình nuôi trồng thủy sản trong rừng ngập mặn tại huyện Ba Tri do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre đề xuất. Trong dự án này, cộng đồng địa phương sẽ trồng lại cây ở những khu vực rừng bị tàn phá và chịu trách nhiệm quản lý bền vững những cây này trong tương lai. Dự án thứ hai là phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và đồng quản lý nuôi trồng thủy sản tại huyện Thạnh Phú. Người dân địa phương tham gia vào các hoạt động du lịch sinh thái tại khu vực cũng tự đề ra quy chế quản lý và bảo vệ rừng. Mặc dù mới được thực hiện trong thời gian ngắn, những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân địa phương về lợi ích của việc bảo vệ rừng. Ví dụ như hoạt động du lịch sinh thái dựa trên rừng ngập mặn đã góp phần bổ sung thu nhập cho người dân. Những cư dân nơi đây cũng có thể tiến hành các hoạt động nuôi trồng thủy sản mà không phá hủy cây rừng ngập mặn, điều này góp phần đem lại thu nhập thường xuyên cho họ nhờ vào việc sử dụng bền vững hệ sinh thái ven biển nơi họ đang sinh sống. Để biết thêm thông tin về các dự án này, xin vui lòng xem phim về dự án tại đường link sau.

 

Work area: 
Marine and Coastal Ecosystems
Location: 
Mesoamerica
Viet Nam
Viet Nam
Go to top