Planten op en in de Rode Lijst

24 Botanische tuinen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) organiseren samen één tentoonstelling getiteld Beschermde Planten. 

Yellow flowers. Samoa

De tentoonstelling is vanaf 22 mei (Wereldbiodiversiteitsdag) te zien in alle botanische tuinen. De tuinen laten zo via de verhalen van de planten hun stem horen over het belang van biodiversiteit.

Rode Lijst
In elke tuin worden tien planten uitgelicht met een felrode lijst omdat ze op een Rode Lijst van bedreigde planten staan. De internationale Rode Lijst is opgesteld door IUCN (International Union for Conservation of Nature), de Nederlandse Rode Lijst door FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland). Deze maatstaf voor biodiversiteit geeft aan welke planten in de natuur bescherming verdienen. Ingekaderd door een rode lijst staan de planten zo niet alleen op maar tijdelijk ook in een Rode Lijst.

Beschermde planten
De uiterst gevarieerde expositie Beschermde planten in de botanische tuinen levert een bizarre bos bloemen op. Portretjes van soorten. Van woudreuzen tot moshoge kruipertjes. Van pas ontdekte orchideeën tot kleine, vleesetende plantjes die voorkomen op de Nederlandse hei. Allemaal op de een of andere manier bedreigd door uiteenlopende oorzaken zoals klimaatverandering, overexploitatie, verdroging en overbemesting, houtkap of landhonger. Elke plant heeft haar eigen bijzondere verhaal, haar eigen geschiedenis en actualiteit.

Verhalen
U kunt deze tentoonstelling in zijn geheel bezichtigen als u alle 24 tuinen bezoekt. De tentoonstelling is echter ook per tuin zeer de moeite waard. De verhalen van al deze planten zijn te lezen in de catalogus die per tuin te verkrijgen is. Tevens te beluisteren bij monde van verhalenvertellers in de tuinen en van 22 mei tot 22 december 2015 te vinden op de website www.botanischetuinen.nl.

Go to top