Xây dựng kỹ năng lập kế hoạch đánh bắt hải sản bền vững cho các chủ thể khu bảo tồn biển

Một khóa tập huấn về lập kế hoạch đánh bắt hải sản bền vững để hỗ trợ cho các chủ thể thuộc các khu bảo tồn biển (MPA) do IUCN Việt Nam đồng tài trợ đã được tổ chức vào giữa tháng 4/2008 tại Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Đây là nơi có Khu bảo tồn Rừng Ngập mặn Cồn Chim và là nơi cư ngụ của nhiều cộng đồng ngư dân địa phương.

A group activity during the training course

Khóa tập huấn tập trung kéo dài 8 ngày này giới thiệu 6 nội dung về đánh bắt hải sản: tổng quan ngành, tác động của việc đánh bắt hải sản, phân tích kinh tế về đánh bắt hải sản, các công cụ để đánh bắt hải sản bền vững, đánh bắt hải sản bền vững và các hệ sinh thái, các khu bảo tồn biển và khoanh vùng, và đồng quản lý đánh bắt hải sản.
Bộ công cụ tâp huấn gồm một cẩm nang dày 600 trang, các nghiên cứu điểm và các bài trình bày trong khoá tập huấn là nguồn tư liệu có giá trị hỗ trợ học viên trong suốt quá trình tập huấn. Đặc biệt, bộ cẩm nang được xây dựng để học viên sử dụng khi họ làm việc trên hiện trường, và sẽ là một tài liệu tham khảo quý. 

Đánh giá về khóa tập huấn trước khi kết thúc khoá, tất cả các học viên đều cho biết họ đã đạt được những kỳ vọng về nâng cao kiến thức thực hành đánh bắt hải sản bền vững, phương pháp tập huấn cũng như các cơ hội thiết lập quan hệ mạng lưới. Khoảng 80% số học viên nhận xét rằng khóa học ở trình độ phù hợp với trình độ của họ, và 60% muốn tiếp nhận thêm thông tin về các khu bảo tồn biển và đánh bắt hải sản. Tất cả các học viên đều nói rằng họ sẽ giới thiệu thông tin từ khoá tập huấn cho đồng nghiệp và các thành viên khác trong cộng đồng.
Khóa tập huấn lập kế hoạch đánh bắt hải sản bền vững này do Viện Kinh tế và Quy hoạch Hải sản Việt Nam (VIFEP), Cục Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA), và  Dự án Sinh kế trong Khu bảo tồn biển và Vùng lân cận (dự án do DANIDA tài trợ và Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện) đồng tổ chức. 34 học viên từ các khu bảo tồn biển, các cơ quan chính phủ, và các cộng đồng ngư dân địa phương của Việt Nam cùng với 3 học viên từ Campuchia đã tham gia khóa học.

Một cuộc họp của Mạng lưới các Khu bảo tồn biển Việt Nam cũng đã được tổ chức trong thời gian diễn ra khóa tập huấn. Tại đây, các thành viên đã cập nhật thông tin và chia sẻ các mối quan tâm về các khu bảo tồn biển ở Việt Nam. Mạng lưới này được thành lập vào tháng 6/2006, đến nay đã có 97 thành viên. Mạng lưới là một bước tiến quan trọng trong tiến trình cải thiện công tác quản lý các khu bảo tồn biển ở Việt Nam. Một loạt các khóa tập huấn đã được tổ chức cho các thành viên của mạng lưới trong khuôn khổ chương trình nâng cao năng lực. Khóa tập huấn sắp tới với những nội dung liên quan tới mối liên hệ giữa các khu bảo tồn và thay đổi khí hậu dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10/2008.

Để biết thêm thông tin xin liên hệ [email protected]

Work area: 
Fisheries & Aquaculture
Marine Protected Areas (MPAs)
Location: 
Viet Nam
Go to top