Việt Nam đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế đối với các sản phẩm gỗ hợp pháp có thể xác minh nguồn gốc

Ngày 18/4, buổi tọa đàm đầu tiên của Việt Nam về Kế hoạch Hành động của Liên minh Châu Âu về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại gỗ (FLEGT) đã diễn ra tại Hà Nội với mục đích là trao đổi thông tin về Kế hoạch Hành động này và thảo luận những ý nghĩa của nó đối với ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam.

Mr. Willy Vandenberghe, Head of Development and Cooperation at EC delegation in Viet Nam, made a welcome remarks at the meeting

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) và Ủy ban Châu Âu (EC) cùng phối hợp với IUCN tổ chức buổi tọa đàm này.

Buổi tọa đàm đã giới thiệu những ví dụ điển hình về sáng kiến của khu vực tư nhân và các đoàn thể xã hội trong việc thúc đẩy sử dụng gỗ hợp pháp có thể xác minh nguồn gốc, một bước quan trọng hướng tới việc thành lập một hệ thống cấp phép cho gỗ sản xuất hợp pháp. Buổi tọa đàm quy tụ được những chủ thể liên quan tới FLEGT và gợi mở những cuộc thảo luận về phạm vi và nội dung của một Thỏa thuận Đối tác Tình nguyện (VPA) giữa EU và Việt Nam để khuyến khích mua bán các sản phẩm từ gỗ hợp pháp.

Kế hoạch Hành động FLEGT của EU sử dụng cách tiếp cận ba bên nhằm khuyến khích sự tham gia của chính phủ, các đoàn thể xã hội, và khu vực tư nhân vào việc xây dựng những VPA với các nước sản xuất và chế biến gỗ chủ chốt. Một bản thỏa thuận đối tác tình nguyện vạch ra những cam kết và hành động cụ thể của cả hai bên nhằm ngăn chặn việc khai thác gỗ trái phép và đảm bảo chỉ có các sản phẩm gỗ hợp pháp được mua bán trong thương mại song phương.

Nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ hợp pháp có thể tạo ra rủi ro lớn đối với lợi nhuận của ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam. Tuy nhiên, bối cảnh toàn cầu cũng tạo ra một cơ hội lớn, và chính quan điểm này được IUCN cùng với Chính phủ Việt Nam và EC ủng hộ.

IUCN tin tưởng rằng sự thay đổi gần đây trong nhu cầu của thị trường tạo ra một động lực cho ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam thể chế hóa những phương thức thực hành tiến bộ trong công tác thực thi luật lâm nghiệp và quản lý nhà nước về lâm nghiệp thông qua các cơ chế thương mại. Nhận thức này nhất quán với Kế hoạch hành động FLEGT của EU, một kế hoạch nhằm đấu tranh chống nạn khai thác gỗ trái phép thông qua cải cách điều hành lâm nghiệp, nâng cao tính minh bạch và trao đổi thông tin, cũng như nâng cao năng lực.

Để triển khai một chương trình nghị sự FLEGT ở Việt nam, cần có một khối lượng kiến thức quan trọng về những nguyên tắc FLEGT, cũng như sự ủng hộ về mặt chính trị. Cần phải giải quyết những vấn đề kỹ thuật, ví dụ như đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của gỗ ở Việt Nam, và khẳng định làm thế nào để có thể sản xuất gỗ một cách bền vững, cũng như làm thế nào để dự thảo và đàm phán một VPA cho Việt Nam.

IUCN sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và EC để giải quyết những vấn đề này và hỗ trợ cả hai bên khi họ cân nhắc xây dựng một VPA.

Để biết thêm về hỗ trợ của IUCN đối với tiến trình FLEGT ở Việt Nam, liên hệ Trần Mạnh Hùng theo địa chỉ email [email protected]

Work area: 
Forests
Location: 
Viet Nam
Go to top