IUCN giới thiệu FLEGT với các quan chức cấp cao của chính phủ

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) đã tổ chức một buổi báo cáo với các quan chức cấp cao của chính phủ hôm 17/3/2008 để giới thiệu về những nguyên tắc của Kế hoạch Hành động của Liên minh Châu Âu (EU) về Thi hành Lâm luật, Quản trị rừng, và Thương mại (FLEGT). FLEGT là một sáng kiến của Liên minh Châu Âu nhằm hạn chế khai thác gỗ trái phép và thúc đẩy quản lý rừng bền vững thông qua các cơ chế thương mại.

Transporting timber logged from a forest located on the border with Laos.

Bộ Nông nghiệp và PTNT (NN&PTNT) - đại diện của chính phủ Việt Nam, EU và IUCN cùng tổ chức buổi báo cáo này.

Buổi họp được bắt đầu với việc tóm lược về sáng kiến FLEGT ở châu Á, tập trung vào nội dung khi tuân theo những nguyên tắc của FLEGT thì những nước châu Á sẽ được hưởng lợi như thế nào trong việc bảo tồn tài nguyên rừng, giảm tham nhũng, và giảm khai thác gỗ trái phép. Tiếp sau đó, mối liên quan của FLEGT tới Việt Nam được trình bày. Việc mở rộng ngành chế biến gỗ của Việt Nam và nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng ở châu Âu đối với các sản phẩm gỗ có nguồn gốc hợp pháp đồng nghĩa với việc chínhphủ cần ưu tiên những chính sách nhằm giải quyết vấn đề quản lý rừng không bền vững và khai thác gỗ trái phép hiện nay.

Cuộc họp đã chia sẻ những ví dụ về việc cải thiện công tác quản trị rừng bằng việc tuân thủ các nguyên tắc FLEGT tại một số dự án lâm nghiệp ở Việt Nam do IUCN, Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED), và WWF điều hành.  

Dự án Tăng cường tiếng nói để có sự lựa chọn tốt hơn (SVBC) của IUCN thực hiện những nội dung quản trị rừng nhằm thúc đẩy công tác bảo tồn và quản trị rừng một cách bền vững và công bằng. Để đạt được mục tiêu này, IUCN hỗ trợ nâng cao nhận thức về những vấn đề FLEGT ở Việt Nam, khuyến khích cách tiếp cận ba bên nhằm giải quyết những vấn đề liên quan tới quản trị rừng và thử nghiệm những cách tiếp cận quản lý tiên tiến.  

Dự án của IIED đã hình thành được Nhóm Điều hành và Học hỏi Lâm nghiệp, đóng góp của nhóm này sẽ tập trung vào làm thế nào để chính sách về quản lý rừng cộng đồng có thể góp phần vào giảm nghèo ở các khu vực có rừng thông qua những thỏa thuận chia sẻ lợi ích bền vững và công bằng.

WWF đã xây dựng được những hướng dẫn giúp đấu tranh chống nạn khai thác gỗ trái phép. Mạng lưới Rừng và Thương mại Toàn cầu của WWF đã công bố tài liệu “Mua lâm sản một cách có trách nhiệm và tuân thủ luật pháp”. Tài liệu này đưa ra những hướng dẫn để sản xuất và mua gỗ một cách có trách nhiệm.

Phần cuối của buổi báo cáo tập trung thảo luận những ý tưởng về việc tổ chức một buổi tọa đàm vào ngày 18/4 để thảo luận việc thị trường quốc tế về gỗ đang ngày một thay đổi, việc chuyển dịch những sản phẩm gỗ củaViệt Nam sang những sản phẩm gỗ hợp pháp có thể xác minh được nguồn gốc, và việc điều đó có ý nghĩa gì đối với chính sách lâm nghiệp ở Việt Nam. Buổi Tọa đàm này sẽ giúp các chủ thể trong lâm nghiệp ở Việt Nam chuẩn bị cho Tuần lễ Lâm nghiệp Châu Á Thái Bình dương sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 21-25/4/2008.

Công tác quản trị rừng của Việt Nam còn nhiều yếu kém. Điều này dẫn tới quyền sử dụng đất không đảm bảo, tham nhũng, và khai thác gỗ trái phép. Bên cạnh đó, quản lý nhà nước trong lâm nghiệp yếu kém còn dẫn tới quản lý rừng không bền vững, làm cho người nghèo ở nông thôn sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên khó có thể tạo ra thu nhập ổn định.

Work area: 
Forests
Location: 
Viet Nam
Go to top