IUCN NL doet onderzoek naar groene businessmodellen

IUCN NL gaat samen met een consortium van kennisinstellingen, waaronder de Universiteit Utrecht en de Amsterdam Business School (onderdeel van de Universiteit van Amsterdam) onderzoeken welke factoren een rol spelen bij succesvol duurzaam ondernemen. Het onderzoek valt binnen het programma ‘Duurzame Businessmodellen’ en wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

natuur_en_bedrijfsleven.jpg

Het consortium onderzoekt wat bedrijven ertoe beweegt om de stap tot samenwerking met niet-commerciële partijen te zetten, en hoe zij er vervolgens voor zorgen dat deze samenwerking tot een succesvol verdienmodel leidt. Het onderzoek richt zich op duurzame verdienmodellen waarbij het behoud van biodiversiteit en ecosystemen belangrijk is.

“Door de intensieve uitwisseling tussen wetenschap en maatschappelijke organisaties kunnen we snel kennis opdoen. Deze kennis is direct bruikbaar om het transitieproces naar grootschalig gebruik van duurzame businessmodellen te versnellen”, aldus Marko Hekkert, projectleider en hoogleraar Innovatiestudies aan de Universiteit Utrecht.

IUCN NL heeft brede ervaring met samenwerkingsverbanden met bedrijven met haar Leaders for Nature programma. In het dit netwerk werken bedrijven samen met IUCN NL aan vergroening van hun bedrijfsvoering.

Go to top