Aanbevelingen voor duurzamere palmolie en soja

Soja en palmolie zorgen wereldwijd voor grootschalige ontbossing en sociale problemen. Deze week kwamen maatschappelijke organisaties uit soja- en palmolieproducerende landen bijeen in Nederland om samen met de overheid en het bedrijfsleven te bepalen welke acties nodig zijn om deze negatieve impacts terug te dringen.

Sojabarometer

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Ecosystem Alliance, een samenwerkingsverband tussen IUCN NL, Both ENDS en Wetlands International. Samen met de vertegenwoordigers uit Indonesië, Argentinië, Brazilië, Paraguay en Bolivia formuleerden zij een aantal concrete aanbevelingen, die gisteren in Den Haag werden gedeeld met het bedrijfsleven en de overheid.

Certificering en wetgeving
De Nederlandse regering en de Europese Unie werden opgeroepen om duurzaamheidscriteria voor de import van soja en palmolie (van de Roundtables) vast te leggen in hun wetgeving. “Op dit moment heeft Nederland als doelstelling dat alle soja die in 2015 geïmporteerd wordt het certificaat verantwoord moet dragen”, vertelt Heleen van den Hombergh van IUCN NL. “Maar zover zijn we nog lang niet. Uit de pas verschenen Sojabarometer blijkt dat we in 2013 pas op 25 procent zaten. We moeten naast vrijwillige initiatieven ook afdwingbare regels voor import stellen die bouwen op deze initiatieven.”

Meer transparantie en financiële prikkels
Ook pleiten de partners van de Ecosystem Alliance voor meer transparantie in de productieketens. Van den Hombergh: “De uitvoering en naleving van de regels moet onafhankelijk en goed gecontroleerd worden. We moeten weten waar onze import vandaan komt en beter monitoren of soja of palmolie in elk geval volgens de wet geproduceerd is”. Tot slot wijst de Ecosystem Alliance op de noodzaak van financiële prikkels, zoals belasting- en tariefvoordelen, die de keuze voor duurzaam geproduceerde soja en palmolie stimuleren.

Go to top