Conferentie over verduurzaming grondstoffenketens biedt lokaal perspectief

De expansie van palmolie en soja leidt tot veel problemen in Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika, zoals ontbossing en illegale landonteigening. Duurzame oplossingen zijn hard nodig. Maar wat houden die precies in? Op 30 oktober organiseert de Ecosystem Alliance, een samenwerking tussen IUCN NL, Both ENDS en Wetlands International, een conferentie over dit vraagstuk.

Sojaproductie

Aan het woord komen lokale organisaties uit palmolie- en sojaproducerende landen zoals Indonesië en Argentinië. “Zij ondervinden dagelijks de problematiek die met de productie van deze grondstoffen gepaard gaat”, zegt Henk Simons van IUCN NL. “Hun kennis en ervaring is dan ook cruciaal bij het identificeren van oplossingen.” In totaal zijn vertegenwoordigers van twaalf lokale organisaties bij de conferentie aanwezig.

Ook voor de Nederlandse overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is een belangrijke rol weggelegd. Simons: “Nederland consumeert veel soja- en palmolieproducten en is een belangrijk importland voor de EU.” Doel van de bijeenkomst is dan ook te komen tot gezamenlijke aanbevelingen en acties die bijdragen aan de verduurzaming van deze grondstoffenketens.

De conferentie, getiteld ‘Certification and beyond: solutions for responsible agro-commodity governance’, wordt gehouden in de Glazen Zaal in Den Haag. Aanmelden is verplicht en kan via deze link.

Go to top