Tweejaarlijkse VN-conferentie over biodiversiteit van start

Duizenden vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties, inheemse gemeenschappen, het bedrijfsleven en de wetenschap zijn bijeen in Pyeongchang (Zuid-Korea) voor de twaalfde VN-conferentie over biodiversiteit. Tot en met 17 oktober werken zij aan afspraken om de bescherming van wereldwijde biodiversiteit te versnellen.

Convention on Biological Diversity

Specifiek willen de partijen bepalen welke acties, inspanningen en financiële middelen er nodig zijn om de Aichi-doelstellingen te halen. Deze in 2010 vastgelegde doelen stellen concrete targets voor biodiversiteit in 2020. Zo stelt een van de Aichi-doelen dat 17 procent van het landoppervlak beschermd is.

IUCN NL is actief betrokken bij de CBD. Zo hebben wij samen met onze 39 lidorganisaties de overheidsrapportage over de Nederlandse biodiversiteit helpen verbeteren. Daarnaast zijn wij in Zuid-Korea aanwezig om de rol van het bedrijfsleven in de bescherming en het duurzaam gebruik van biodiversiteit te benadrukken.

Go to top