Veertig jaar Sovon verschenen

In 2013 vierde Sovon Vogelonderzoek haar veertigste verjaardag. In het kader van dit jubileum is nu het boekje 'Veertig jaar Sovon' verschenen. 

Sovon is one of the member organizations of IUCN

Het fraai vormgegeven boekje gaat met reuzenstappen door de vier decennia omspannende geschiedenis van Sovon. Van de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (Sovon) tot de Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (Sovon).

Hoofdstukjes zijn opgehangen aan markante momenten in onze historie. Daarbij krijgt een destijds betrokkene ruimte voor een terugblik. Een tijdsbeeld schetst hoe ons vogelaarslandschap er destijds uitzag. En, we blijven vogelaars, er is aandacht voor het reilen en zeilen van de nodige vogelsoorten.

Het boekje is nog steeds te bestellen. Kijk voor meer informatie over het jubileum ook op www.sovon.nl/40jaarsovon

Dit persbericht is uitgegeven door Sovon, een van de Nederlandse lidorganisaties van IUCN.

Go to top