Tiếng nói của doanh nghiệp về những rào cản trong quá trình nâng cao chất lượng môi trường Vịnh Hạ Long

Trong cuộc họp tham vấn tại Hà Nội vào tháng 7/2014 do IUCN tổ chức trong khuôn khổ dự án Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long (HLBA) do USAID tài trợ, khoảng 14 công ty du lịch lữ hành và du thuyền hoạt động tại Vịnh Hạ Long đã thảo luận một số vấn đề trong đó có những khó khăn khi quyết định lắp đặt các hệ thống xử lý nước thải trên các tàu khi mà chính sách của nhà nước có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

GECO company based in Hai Duong

Vào tháng 9/2014, IUCN đã gặp với Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại và Môi trường Xanh (GECO). Có trụ sở chính tại tỉnh Hải dương, GECO là một công ty xử lý chất thải công nghiệp và nguy hai có kinh nghiệm trên thị trường. Năm 2010, GECO là công ty Việt Nam đầu tiên ký văn bản thỏa thuận với Bộ Tài nguyên và Môi trường về thu gom chất thải hóa chất nguy hại (POP).

GECO rất quan tâm đến hoạt động xử lý nước thải từ 500 du thuyền đang hoạt động tại Vịnh Hạ Long. Theo một số ý kiến đóng góp trong cuộc họp tháng 7 do IUCN tổ chức thì việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng đã được đề cập như lmột trong các giải pháp.

Tuy nhiên, qua thảo luận thì phía GECO cũng bày tỏ sự quan ngại về một số vấn đề, cụ thể là sự cần thiết phải có một môi trường chính sách ổn định và phù hợp trước khi doanh nghiệp đưa ra những quyết định đầu tư lớn. Bên cạnh việc xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, nhà nước cần phải chủ động hơn nữa trong quá trình thực thi các chính sách, nhằm đảm bảo sự tuân thủ và xây dựng một thị trường tin cậy cho các công ty hoạt động như GECO. Như vậy chúng ta có thể thấy vấn đề về tài chính cũng như công nghệ không phải là những rào cản chính đối với việc cải thiện môi trường Vịnh Hạ Long, mà thực chất của vấn đề liên quan đến quá trình đưa ra quyết định của các cơ quan nhà nước.

GECO mong muốn nhà nước nên hỗ trợ các doanh nghiệp nhiều hơn nữa và nhìn nhận doanh nghiệp là những đối tác có thể đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng chính sách, đem lại lợi ích cả về môi trường và hiệu quả kinh tế. Đây chính là mô hình quản trị nhà nước cần được cải thiện mà Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long đang hướng tới.

 


 

Work area: 
Biodiversity
Business
Marine and Coastal Ecosystems
Location: 
Viet Nam
Viet Nam
Viet Nam
Go to top