Master Class Natural Capital Accounting

Natuurlijk kapitaal is de basis van bedrijven, bijvoorbeeld door de grondstoffen die de natuur levert. De afhankelijkheid en impact op ons natuurlijk kapitaal vormt een materieel risico voor bedrijven en bepaalt hun levensvatbaarheid in een tijd waar natuurlijke grondstoffen steeds moeilijker te krijgen zijn.

Platform BEE

Tijdens onze Master Class van 9 september kunnen bedrijven leren dit risico af te dekken. Het slechte zicht van veel ondernemingen op hun afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal is een groot obstakel voor bedrijven om zich effectief in te zetten voor het behoud en bescherming van natuur.

Om dit zicht te verbeteren zal IUCN in 2015 in samenwerking met internationale experts een centrale rol spelen in de ontwikkeling van een protocol voor  “Natural Capital Aaccounting”.

IUCN is samen met the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) benoemd om dit Natural Capital Protocol te ontwikkelen. Daarmee zal er een uitgebreide gids komen voor het meten en waarderen van natuurlijk kapitaal ten behoeve van besluitvorming en risicomanagement voor bedrijven. Dit is een eerste stap naar het zekerstellen van economische waarden die het gebruik van natuurlijke bronnen weergeven.

Tijdens de Master Class van 9 september 2014 zullen de laatste ontwikkelingen in accounting voor natuurlijk kapitaal onder de loep genomen worden. Meer informatie over de masterclass is hier te vinden. Voor deelname kunt u contact opnemen met Daan Wensing ([email protected]), manager Leaders for Nature.


 

Go to top