Tập huấn Quản lý Chu trình Dự án giúp các đối tác của BCR xây dựng các dự án thí điểm thích ứng tốt hơn với Biến đổi Khí hậu

Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án BCR là nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương trong việc thiết kế, thực hiện và giám sát hoạt động của các dự án thích ứng với BĐKH. Dự án BCR hiện hỗ trợ các cán bộ Sở Tài Nguyên và Môi Trường (DONRE), Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (DARD), Hội Liên Hiệp Phụ Nữ (WU), Ủy Ban Nhân Dân các xã và Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ thuộc các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng và Huyện Cần Giờ trong việc thực hiện 10 tiểu dự án thí điểm.

Participants practising excercises requested by the trainer

Nhằm hỗ trợ các đối tác của dự án trong việc quản lý và giám sát các tiểu dự án này, Tổ Chức Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế (IUCN) đã tổ chức khóa tập huấn Quản lý Chu Trình Dự án với sự tham gia của 25 cán bộ địa phương trong 4 ngày từ 17-21 tháng 2 năm 2014 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Để tìm hiểu thêm thông tin về khóa đào tạo này, vui lòng tham khảo tại HERE.

Cô Nguyễn Thị Phương Thanh - Điều phối viên Hiện tường - Dự án Nâng cao sức chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu - vùng biển Đông Nam Á (BCR)


Work area: 
Climate Change
Ecosystems
Marine and Coastal Ecosystems
Location: 
Viet Nam
Viet Nam
Project and Initiatives: 
Building Coastal Resilience
Go to top