Minister Ploumen lanceert IUCN NL’s Dutch Agro-Water Climate Alliance

Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft dinsdag de Dutch Agro-Water Climate Alliance officieel gelanceerd. De alliantie is opgericht door IUCN NL met steun van het Ministerie en heeft tot doel om klimaatinvesteringen door bedrijven in de agrofood- en watersectoren te stimuleren.

Lilianne Ploumen launched DAWCA

 De lancering vond plaats tijdens het Private Climate Finance seminar georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De internationale gemeenschap heeft zich tot doel gesteld om 100 miljard dollar per jaar te investeren in het tegengaan van klimaatverandering. De Nederlandse overheid neemt een deel van deze verantwoordelijkheid op zich maar ziet tevens een belangrijke rol weggelegd voor de private sector.

Klimaatverandering brengt zowel risico’s als kansen met zich mee. Voedselzekerheid en watervoorziening zullen onder druk komen te staan als gevolg van klimaatverandering. Nederlandse bedrijven in de watersector zien kansen door Nederlandse technologie in te zetten om bijvoorbeeld delta’s te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel. Klimaatverandering kan een bedreiging vormen voor boeren in ontwikkelingslanden. Maar door in te zetten op klimaatbestendige landbouw kan ook CO2 opgeslagen worden in landbouwgrond en bossen. De DAWCA Alliance zal bedrijven ondersteunen met het identificeren en uitwerken van concrete voorstellen.

De dag stond verder in het teken van pitches door organisaties met ideeën om private klimaatfinanciering te stimuleren. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO presenteerde een plan voor het uitgeven van klimaatobligaties en baggerbedrijf Van Oord onthulde een initiatief om koraalriffen te rehabiliteren. In totaal werden er 10 ideeën gepresenteerd. Een aantal van deze ideeën zullen opgenomen worden door de DAWCA Alliance om verder uitgewerkt en toegepast te worden.

Go to top