Indonesische partnerorganisatie wint nationale prijs

De Indonesische natuurorganisatie KKI Warsi heeft de prestigieuze Kalpataru Award gewonnen. Directeur Diki Kurniawan ontving de prijs afgelopen donderdag tijdens Wereldmilieudag uit handen van de Indonesische vicepresident Boediono. KKI Warsi werkt met steun van IUCN NL aan het duurzaam lokaal beheer van bossen. 

KKI Warsi wins the Kalpataru Award

De Kalpataru Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die als ‘echte held’ bijdraagt aan natuurbescherming. “Een mooie erkenning”, vindt Evelien van den Broek van IUCN NL. “Het feit dat deze prijs is ingesteld door de Indonesische overheid toont bovendien dat de aandacht voor groene onderwerpen terrein wint binnen de nationale politiek. Hoopgevend, want tot nu toe is het beleid vooral gericht op economische groei, veelal ten koste van de natuur.”

KKI Warsi zet zich sinds haar oprichting in 1993 in voor wetten die lokale gemeenschappen meer zeggenschap geven over het bos in hun omgeving. Inmiddels kunnen hun beheer- en gebruiksrechten erkend worden in de vorm van inheemse bossen (hutan adat) en dorpsbossen (hutan desa). In de provincies Jambi en West Sumatra heeft KKI Warsi, met steun van IUCN NL, ervoor gezorgd dat zo’n 55.000 hectare nu duurzaam beheerd wordt door lokale gemeenschappen.

In zijn dankwoord zei Diki Kurniawan dat er ook een wettelijk kader moet komen voor communaal duurzaam beheer van veenbossen. Door aanleg van drainagekanalen droogt het veen op waardoor opgeslagen broeikasgassen vrijkomen. Veel veenbossen in Jambi zijn inmiddels geclassificeerd als kritiek. 

Diki riep op tot lokaal beheer van veenbossen zodat deze belangrijke ecosystemen met een hoge biodiversiteit behouden blijven. “Dit is belangrijk voor het bestaan van lokale gemeenschappen maar ook voor het algemene belang”, aldus Kurniawan.

Go to top