Shell boort naar schaliegas in beschermd natuurgebied Patagonië

Shell boort naar schaliegas in beschermd natuurgebied in het Argentijnse Patagonië. Dat blijkt uit een rapport van Milieudefensie en Argentijnse onderzoekers. 

Milieudefensie is een van de lidorganisaties van IUCN

Shell houdt bij boringen geen rekening met de belangen van omwonenden en de kwetsbare Patagonische natuur en overschrijdt diverse van haar eigen richtlijnen. Milieudefensie overhandigt vandaag samen met Argentijnse onderzoekers de eerste exemplaren van het rapport aan Tweede Kamerleden en roept hen op Shell aan te spreken op het naleven van de OESO-richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Milieudefensie deed samen met de Argentijnse milieuorganisatie Observatorio Petrolero Sur onderzoek naar Shells activiteiten in het schaliegasveld Vaca Muerta in Patagonië. Daaruit blijkt dat een van de concessiegebieden van Shell deels overlapt met het beschermde natuurgebied Acua Mahuida en Shell boringen uitvoert in de meest kwetsbare zone van dit gebied. Ook troffen de onderzoekers ernstige vervuiling aan en blijkt dat Shell de belangen van omwonenden schaadt. Actualiteitenprogramma EenVandaag besteedde zaterdag aandacht aan de misstanden.

Boren in kwetsbaar natuurgebied
In het beschermde natuurgebied Acua Mahuida, dat bijzondere diersoorten zoals pampakatten, roofvogels en lama's herbergt, heeft Shell inmiddels drie schaliegasputten geboord en plannen om er nog veel meer te fracken. Volgens Shell liggen deze putten net buiten de huidige grenzen van het park, maar in een jaren geleden ingediend en door bureaucratie nooit geratificeerd uitbreidingsplan vallen de boorputten binnen de grenzen. Eén put valt zelfs binnen de extra beschermde, kwetsbare zone.

Ike Teuling, inhoudelijk medewerker Energie en Grondstoffen bij Milieudefensie, reisde vorige maand voor het onderzoek af naar het gebied en stelt: "Shell beweert bescherming van de natuur belangrijk te vinden, maar maakt misbruik van het juridische vacuüm over de grenzen van het park om middenin de meest kwetsbare natuur te kunnen boren. Vanwege het moratorium op schaliegas mag er in Nederland gelukkig voorlopig niet gefrackt worden, maar voor Shell is dat geen probleem: dan gaat het gewoon aan de slag in één van de laatste stukjes ongerept Patagonië. Ons onderzoek laat zien waar dat toe kan leiden.“

Bij het bezoek aan de concessiegebieden van Shell in Argentinië trof Milieudefensie ernstige vervuiling aan op verlaten boorlocaties. Ook blijkt dat Shell van plan is om giftig frackwater terug te injecteren in de bodem – een techniek die kan leiden tot grondwatervervuiling en aardbevingen en die in Nederland niet is toegestaan vanwege de grote risico's voor milieu en mensen. Daarnaast maakt het bedrijf veelvuldig gebruik van vervuilende gasfakkels. In de milieueffectrapportages die door Shell zijn opgesteld over de boringen ontbreekt bovendien veel informatie of staat conflicterende informatie, bijvoorbeeld over de hoeveelheid water die nodig is voor het fracken in dit droge gebied. Shell overschrijdt hiermee op diverse vlakken ook de eigen 'Operating Principles'.

Shell schaadt ook de belangen van omwonenden in het gebied. Lokale geitenboeren worden in hun bestaand bedreigd: hun geiten grazen op de steppe, maar die wordt door Shell verwoest voor aanleg van wegen, boorlocaties en door het af en aan rijden van zware vrachtwagens. Zij krijgen geen enkele compensatie, zijn niet geconsulteerd door Shell en worden in het ongewisse gehouden over de activiteiten in hun leefgebied. Milieueffectrapportages zijn alleen verkrijgbaar via ingewikkelde procedures en op de site van Shell in Argentinië is geen informatie te vinden.

Vanmiddag overhandigen de twee Argentijnse gasten van Milieudefensie de eerste exemplaren van het rapport 'Heading south – The dash for unconventional fossil fuels in Argentina' aan Tweede Kamerleden. Bij deze bijeenkomst zullen ook twee Oekraïense gasten vertellen over hun ervaring met schaliegasboringen door Shell in het oosten van Oekraïne.

Dit persbericht is uitgegeven door Milieudefensie, een van de Nederlandse lidorganisaties van IUCN.

Go to top