Wereldleiders beloven actie tegen stroperij

Regeringsleiders van meer dan veertig landen en vertegenwoordigers van elf internationale organisaties hebben toegezegd actie te ondernemen tegen stroperij en illegale handel in wilde dieren. Dat deden zij tijdens een top in Londen. Namens Nederland was staatssecretaris Sharon Dijksma aanwezig.

Black rhino (Diceros bicornis)

De Britse Prins Charles en zijn zoon William namen het initiatief voor de bijeenkomst. Uitkomst is een verklaring waarin de landen toezeggen te werken aan strengere straffen en handhaving met als doel de handel in producten als ivoor en huiden tot een einde te brengen. Er wordt bovendien geïnvesteerd in de ontwikkeling van alternatieve duurzame inkomstenbronnen voor lokale gemeenschappen die nu nog vaak uit armoede betrokken raken bij stroperij. Nederland heeft een miljoen euro vrijgemaakt voor de uitvoering van deze maatregelen.

IUCN is blij met het resultaat van de top. Simon Stuart, voorzitter van de IUCN Species Survival Commission: “Deze verklaring is een teken van groeiende politieke betrokkenheid. Dat is echt nodig om een einde te maken aan de stroperij en illegale handel.” IUCN’s president Zhang Xinsheng, die bij de conferentie aanwezig was: “Ook het feit dat lokale gemeenschappen worden betrokken bij de oplossing zien wij als zeer positief.”

In 2015 wordt een bijeenkomst in Botswana gehouden om de voortgang van de maatregelen te evalueren.

Lees voor meer informatie het Engelstalige bericht.

Work area: 
Members
Species
Go to top