Koning lanceert duurzaam bedrijvenplatform Ambitie 2020

MVO Nederland heeft samen met haar partners, waaronder IUCN NL, de Ambitie 2020 uitgesproken. Doel van dit meerjarenprogramma is om Nederland te positioneren als leidend voorbeeld van een circulaire en inclusieve, oftewel een duurzame, economie. Koning Willem-Alexander heeft het platform gelanceerd.

Ambitie2020

In samenwerking met grote bedrijven, waaronder de Nederlandse Spoorwegen, ABN Amro en Alliander, zal de nationale ambitie verder worden uitgewerkt in concrete acties. De bedrijven worden hierin bijgestaan door diverse kennispartners. IUCN NL is er daar een van.

“Met onze kennis van biodiversiteit en ecosystemen kunnen we bedrijven helpen met het terugbrengen van hun impact op de natuur”, zegt Daan Wensing van IUCN NL. “Door op een duurzame wijze gebruik te maken van dit natuurlijk kapitaal ontstaan bovendien kansen voor nieuwe producten en een sterkere concurrentiepositie.”

Onderzoek toont aan dat overstappen op een circulaire economie waarin producten, componenten en grondstoffen worden hergebruikt Nederland ruim € 7 miljard per jaar en 50.000 banen oplevert.

Op het online platform www.ambitie2020.nl worden bedrijven en organisaties uitgedaagd hun eigen ambities kenbaar te maken. De NS deed dit al door zich ten doel te stellen 50 procent energie per reizigerskilometer te besparen in 2020 ten opzichte van 2005. Het is de bedoeling dat in 2014 duizend organisaties een ambitie uitspreken.

Go to top