MFF – Rừng ngập mặn cho Tương lai: Kêu gọi đề xuất ý tưởng dự án - Tài trợ các dự án nhỏ (SGF) Việt Nam

Chương trình ‘Rừng ngập mặn cho tương lai’ (Mangrove for the Future) của Việt Nam hân hạnh thông báo về việc kêu gọi đề xuất các dự án nhỏ (Small Grant Facilities) tại các tỉnh ven biển Việt Nam. MFF là sáng kiến hoạt động trên cơ sở đối tác do Tổ chức bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đồng chủ trì nhằm đẩy mạnh đầu tư vào các hệ sinh thái ven biển phục vụ phát triển bền vững. MFF cho rằng việc tăng quyền cho xã hội dân sự, tăng cường quản trị và đa dạng sinh kế là các cách thức hiệu quả trong việc hỗ trợ con người cũng như nâng cao sức chống chịu của các hệ sinh thái tự nhiên và cộng đồng ven biển.

Babylonia areolata farming around mangroves, Lap An Lagoon, Thua-Thien-Hue

Theo nguyên tắc chỉ đạo của MFF về việc các dự án nhỏ phải được thực hiện dựa trên cơ sở đối tác, tất cả các dự án phải do ít nhất hai đối tác cùng thực hiện và ưu tiên từ các khối đơn vị khác nhau: ví dụ Tổ chức phi chính phủ (NGO) hoặc Tổ chức cộng đồng (CBO) kết hợp cùng đơn vị nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu hoặc công ty tư nhân. MFF đặc biệt quan tâm hỗ trợ các dự án có sự tham gia của các doanh nghiệp. Vai trò và trách nhiệm của mỗi đối tác phải được thể hiện rõ trong đề xuất dự án. Các dự án SGF cần đảm bảo có sự tham gia của phụ nữ, nam giới và các nhóm cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, ít nhất ở những điểm trình diễn dự án.

Thời hạn nộp đề xuất ý tưởng dự án: 17h00 Thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2014

Ngân sách: Mỗi dự án SGF có thể đề nghị mức tài trợ tối đa đến USD 20.000.

Thời gian thực hiện dự án: tối đa 12 tháng.

Địa bàn thực hiện dự án: các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Nam, Cần Giờ - Hồ Chí Minh, Kiên Giang và Cà Mau

Chủ đề thực hiện dự án:
Kêu gọi đề xuất này nhắm tới các chủ đề như sau:

 1. Khuyến khích mô hình nuôi thủy sản trong vào rừng ngập mặn và các sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng ven biển;
 2. Tăng cường quản lý tổng hợp lưu vực sông Vũ Gia – Thu Bồn;
 3. Phục hồi hợp lý các hệ sinh thái ven biển;
 4. Tăng cường quản lý của các khu bảo tồn biển và ven biển;
 5. Thử nghiệm các phương pháp và cách tiếp tận ở cấp cộng đồng nhằm thúc đẩy và góp phần vào thực hiện các chính sách và chương trình của chính phủ về quản lý các hệ sinh thái ven biển.
 6. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương vào quá trình ra quyết định và quản lý các hệ sinh thái ven biển;
 7. Nhân rộng và mở rộng quy mô các can thiệp dự án hiện nay đã được chứng minh là thành công.

Đối tượng và tiêu chí của các cơ quan/tổ chức tham gia
Đề xuất có thể do các Tổ chức phi chính phủ (NGO), Tổ chức cộng đồng (CBO), Tổ chức đoàn thể địa phương, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp nhỏ, các ban quản lý đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Đã đăng ký hoạt động, ít nhất là 3 năm;
 • Đã có kinh nghiệm hoạt động tại các điểm đề xuất dự án (ưu tiên các tổ chức tại địa phương);
 • Đã có kinh nghiệm, hoặc chứng minh được năng lực tiềm năng thực hiện các dự án quản lý dựa vào cộng đồng và cách tiếp cận có sự tham gia của các bên liên quan;
 • Có kinh nghiệm trong quản lý dự án và quản lý tài chính;
 • Phải hoàn thành Mẫu thẩm định đơn vị thực hiện bởi Ban Thư Ký MFF;
 • Có đồng tài trợ từ đơn vị thực hiện hoặc đối tác, thông qua vốn trực tiếp hoặc đối ứng, tối thiểu 5% tổng giá trị dự án.

Quá trình tuyển chọn:
Các đối tượng phù hợp với tiêu chí tham gia xin vui lòng gửi bản đề xuất ý tưởng (theo Phụ lục 1) bằng tiếng Anh hoặc/và tiếng Việt. Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại trang web: http://mangrovesforthefuture.org/grants và https://www.iucn.org/vietnam . Các đề xuất ý tưởng qua vòng sơ tuyển sẽ được hỗ trợ để xây dựng Đề xuất dự án. Xin lưu ý rằng thư đề nghị gửi Đề xuất dự án không đồng nghĩa dự án sẽ đảm bảo được MFF tài trợ.
Đề xuất ý tưởng xin được gửi tới: IUCN Việt Nam, Nhà 2A, Khu Ngoại giao Đoàn Vạn Phúc 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, email: [email protected].
 

Work area: 
Climate Change
Marine and Coastal Ecosystems
Climate Change
Location: 
Viet Nam
Asia
Viet Nam
Viet Nam
Viet Nam
Project and Initiatives: 
Mangroves for the Future 
Mangroves for the Future 
Go to top