CEO’s sluiten zich aan bij IUCN

De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is lid geworden van IUCN. De WBCSD is een coalitie van bestuursvoorzitters (CEO’s) van multinationals die de leiding nemen in het vergroenen van de economie. In Nederland werkt de WBCSD samen met Leaders for Nature, het bedrijvennetwerk van IUCN NL.

WBCSD, sponsor of the 2012 World Conservation Congress

De WBCSD, met leden als Canon, DSM, Philips, Samsung, Toyota en Unilever, is de eerste wereldwijde bedrijvenorganisatie die lid is geworden van IUCN. De twee organisaties werken al sinds 1997 samen. Het lidmaatschap betekent onder andere dat de WBCSD de koers van IUCN voortaan mede kan bepalen.

Volgens IUCN is het lidmaatschap van de WBCSD een bewijs van de toegenomen erkenning onder CEO’s dat de diensten van ecosystemen en biodiversiteit, het natuurlijk kapitaal, de basis van de economie vormen. Het gaat om voedsel, hout, zuiver water, en bijvoorbeeld ook om zuurstof en de vastlegging van CO2.

IUCN en de WBCSD zijn ervan overtuigd dat samenwerking tussen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties een essentiële voorwaarde is voor de omslag naar een duurzame, groene economie. Door nauwer samen te werken, willen WBCSD en IUCN duurzame oplossingen breed verspreiden onder bedrijven.

In Nederland verzorgt IUCN NL de Business Ecosystems Training (BET) van de WBCSD om bedrijven te laten zien dat inzet op ecosystemen en biodiversiteit hun activiteiten versterkt. De twee organisaties werken ook samen in India.

Work area: 
Business
Economics
Members
Go to top