Theo Verstrael treedt toe tot bestuur IUCN NL

Theo Verstrael, directeur van Sovon Vogelonderzoek Nederland, is het nieuwste bestuurslid van IUCN NL. Een kennismaking met deze kenner van natuur en groen:

Theo Verstrael

Gefeliciteerd met uw nieuwe plek in het bestuur van IUCN NL. Hoe bent u hier zo terecht gekomen?
IUCN NL wil een belangrijke verbindende schakel zijn voor organisaties in Nederland die zich bezighouden met natuur, mensen en welzijn op nationale en internationale schaal. Als toenmalig directeur van de Vlinderstichting sprak mij die gedachte erg aan. We besloten dus lid te worden van IUCN.

We werden niet teleurgesteld, want de bijeenkomsten met de leden blijken inderdaad vaak precies die verbinding te bieden; je ontmoet er vertegenwoordigers van andere (groene) organisaties die je niet zo gemakkelijk anders tegenkomt. En de vergaderingen vormen ook een 'veilige' omgeving om te discussiëren, initiatieven te nemen of, zeker in het 'Bleker-tijdperk', frustraties te delen. Dat IUCN NL daarnaast ook een leidende rol ging spelen in het verbinden van natuur en biodiversiteit met het bedrijfsleven vormde een extra stimulans om bij het netwerk aangesloten te blijven. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we een succesvolle bescherming van onze natuur nooit zullen bereiken als het bedrijfsleven niet volop mee doet. Gelukkig hebben diverse grote bedrijven dat, gedreven door goed begrepen eigen belang, ook écht door.

Gaandeweg merkte ik ook dat binnen IUCN het aspect 'kennis' van groot belang wordt geacht. Drie universiteiten zijn lid van IUCN terwijl binnen de commissies en het bureau uiteraard ook veel kennis gebundeld is. Na mijn overstap van de Vlinderstichting naar Sovon Vogelonderzoek Nederland, een kennisorganisatie op het gebied van in het wild levende vogels, was dát de belangrijkste reden om opnieuw lid te willen worden. Ik geloof dat effectief beleid en beheer van de natuur gebaseerd moet zijn op kennis; gelukkig begint dat steeds meer gemeengoed te worden.

U bent dus al een tijd betrokken bij IUCN NL vanuit uw functies bij de diverse lidorganisaties. Hoe kan IUCN NL de samenwerking met haar lidorganisaties nog krachtiger maken?
Door met een krachtige visie de leiding te nemen op een onderwerp en daar wegbereidend in te worden. Dat werkte bij Leaders for Nature, dat werkte bij het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie en dat kan ook elders werken. Door de weg te bereiden, vertrouwen te wekken en daarmee mensen met elkaar in contact te brengen kunnen resultaten worden geboekt. Draagvlak bij de lidorganisaties is uiteraard dan wel belangrijk. IUCN moet niet worden gezien als een concurrent en daar dus ook geen aanleiding voor geven. Met de ontwikkeling naar een natuurbeleid dat nadrukkelijk de verbinding zoekt met andere maatschappelijke sectoren ligt er echter voldoende werk te doen.

Welke rol wilt u graag spelen binnen het bestuur?
Dat is lastig te beantwoorden nu ik nog geen vergadering van het bestuur heb meegemaakt! Wat ik in ieder geval erg belangrijk vind is dat IUCN het platform blijft waarbinnen leden elkaar blijven ontmoeten en informatie op een vruchtbare manier uitwisselen. Ook zou ik mij willen inzetten om de verbinding tussen kennis en het werk van IUCN te bewaken.

Go to top