Artis start met bouw nieuw jaguarverblijf

Artis start vandaag met de realisatie van het nieuwe jaguarblijf. Dit is een belangrijke stap in de vernieuwingen van Natura Artis Magistra.

Artis is one of the member organizations of IUCN

Om een bijdrage te kunnen leveren aan het Europese fokprogramma voor de jaguar, zijn de omstandigheden in het nieuwe verblijf zó gecreëerd dat het een ideale fokomgeving is. Het verblijf bestaat uit rotsformaties en struikgewassen. De dieren kunnen zich op deze manier terugtrekken. Ook kunnen zij van elkaar gescheiden worden. Dit is belangrijk als er welpjes geboren worden. Het vrouwtje voedt de jongen alleen op, en een verstoring van het nestje door het mannetje kan de dood van de welpjes betekenen. De moeder eet de jongen in geval van gevaar op. Jaguars (Panthera onca) houden zich in de natuur vrijwel altijd op in de buurt van water. Daarom komt in het verblijf ook een waterpartij. Jaguars houden erg van zwemmen, in tegenstelling tot veel andere katachtigen die een hekel hebben aan water.

Schenking van schadeverzekeraar Noord-Hollandsche van 1816
Artis heeft een bijzondere schenking gekregen voor de realisatie van het verblijf. De Goede Doelen Stichting van de schadeverzekeraar Noord Hollandsche van 1816 schonk Artis €900.000. Hierdoor, én door de steun van particulieren, kon het ontwerp definitief gemaakt worden en kan Artis nu van start. Het verblijf komt op de plek waar voorheen de manenwolven leefden.

Artis vernieuwt
Natura Artis Magistra wil liefde en zorg voor de natuur stimuleren. Om deze rol nu en in de toekomst te kunnen blijven vervullen, is Artis bezig met grootschalige vernieuwingen. Hiermee wordt meer ruimte voor dieren en planten, voor educatie en voor erfgoed gecreëerd. Een nieuw verblijf voor de jaguars is altijd een belangrijk onderdeel geweest in het plan ‘Artis Vernieuwt’.

Dit persbericht is uitgegeven door Artis, een van de Nederlandse lidorganisaties van IUCN.

Go to top