IUCN NL vraagt aandacht voor geweld tegen natuurbeschermers

Samen met tien andere maatschappelijke organisaties maakt IUCN NL zich sterk voor meer veiligheid voor natuurbeschermers. Dat doen zij op een bijeenkomst van de Verenigde Naties op 3 december in Genève. Over de hele wereld zijn mensen die zich inzetten voor natuur steeds vaker het slachtoffer van geweld.

Mining

Uit een rapport van mensenrechtenorganisatie Global Witness uit 2012 blijkt dat in de afgelopen tien jaar 711 natuurbeschermers vermoord werden; gemiddeld een persoon per week. Het gaat om mensen die zich op vreedzame wijze inzetten voor een duurzame wereld. In de Filippijnen is bijvoorbeeld veel protest tegen mijnbouwbedrijven die oerwoud vernietigen en boeren en inheemse volken van hun land verdrijven.

“Bedrijven en overheden dragen een grote verantwoordelijkheid voor het verminderen van het geweld tegen natuurbeschermers”, vindt Liliana Jauregui van IUCN NL. “Doel van deze bijeenkomst in Genève is dan ook om hen op te roepen rekening te houden met land- en mensenrechten.”

De paneldiscussie vindt plaats op het tweede VN-forum over het bedrijfsleven en mensenrechten in Genève. Het panel bestaat uit natuurbeschermers, VN-commissieleden, overheidsvertegenwoordigers en mensen uit het bedrijfsleven.
 

Go to top