Afrikaanse organisaties vragen transparantie bij oliewinning

Een coalitie van Afrikaanse ngo’s heeft tijdens een conferentie in Kampala een verklaring aangenomen waarin zij de Oegandese regering verzoekt rekening te houden met natuur en mensenrechten bij de opkomende olie-exploratie in het Grote Merengebied. De conferentie werd georganiseerd door IUCN NL partnerorganisatie AFIEGO.

Het Afrikaanse Grote Merengebied

In de slotverklaring roepen de organisaties de regering op om de al bestaande oliewetgeving te handhaven en transparantie van alle processen te waarborgen. Ook vragen de deelnemers aan de conferentie te zorgen voor eerlijke compensatie, bijvoorbeeld voor de mensen in het district Hoima die door een geplande olieraffinaderij moeten verhuizen.

De conferentie in Kampala werd geopend door de Oegandese minister van mijnbouw. Het slotwoord was aan de minister van Land, huisvesting en stadsontwikkeling. Namens de Nederlandse overheid hield de ambassadeur in Oeganda een toespraak waarin hij het belang van transparantie en naleving van de wet sterk benadrukte.

IUCN NL werkt binnen de Ecosystem Alliance en het Grote Merenprogramma samen met diverse ngo’s in Oeganda, DR Congo, Burundi, Rwanda, Tanzania en Kenia. Hun werk is erop gericht de politieke positie van lokale gemeenschappen te versterken, zodat zij meer zeggenschap krijgen over oliewinning in hun omgeving. IUCN NL ondersteunt AFIEGO sinds haar oprichting in 2005.

Inwoners van het district Hoima uiten hun zorgen over de komst van de olieraffinaderij

Go to top