Milieuorganisaties en burgers vragen om grenzen aan veestapel

Vandaag stemt de Tweede Kamer over het plan om het stelsel van dierrechten, waarmee de hoeveelheid varkens en kippen wordt begrensd dat er in Nederland gehouden mag worden, af te schaffen.

Milieudefensie is one of the member organizations of IUCN

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Arcadis, in opdracht van Natuur & Milieu, Milieudefensie en de natuur- en milieufederaties blijkt dat afschaffen van melkquotum en dierrechten ruimte biedt om de veestapel te verdubbelen. Vandaag boden de milieuorganisaties samen met bezorgde burgers een petitie aan waarmee ze de politiek vragen het maximum aantal dieren in Nederland te handhaven, door dierrechten te behouden en ter vervanging van het melkquotum ook voor koeien in te voeren.

Zonder dierrechten groeit de veestapel wat leidt tot grotere mestoverschotten, grotere gevolgen voor de volksgezondheid, vervuild drinkwater en stankoverlast. Daarnaast zal het aantal megastallen naar verwachting toenemen door uitbreidingsplannen van de veehouders.

Dit persbericht is uitgegeven door Vereniging Milieudefensie, een van de Nederlandse lidorganisaties van IUCN.

Go to top