“IUCN NL als parlement voor natuurbeschermers”

Prof. Dr. Helias Udo de Haes treedt deze maand af als bestuurslid van IUCN NL. Een kort interview naar aanleiding van zijn vertrek:

Helias Udo de Haes

U bent 8 jaar bestuurslid geweest van IUCN NL. Welke belangrijke stappen heeft de organisatie in deze periode volgens u weten te zetten?
Het bedrijvennetwerk Leaders for Nature is uitgegroeid van een kleinschalig initiatief tot een gevestigd netwerk. In India – een van de belangrijkste opkomende economieën van de wereld – is nu zelfs een nationaal Leaders for Nature programma opgestart. Men merkt dat vele bedrijven klaar zijn voor de transitie naar een groene economie. Leaders for Nature draagt daar op bewonderenswaardige wijze aan bij.

Ook intern heeft IUCN NL goede voortgang geboekt. In 2010-2011 maakte IUCN NL een hectische periode door ten gevolge van het in eerste instantie mislopen van de MFS II-financiering door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat kwam alsnog goed. Verder is veel energie gestoken in het verbeteren van de interne organisatie. Ook dat is geslaagd. En er staan nu een uitstekende nieuwe directeur en voorzitter aan het roer en het wederzijds vertrouwen tussen medewerkers en bestuur is hersteld.

Welke taak ligt er volgens u voor IUCN NL in de toekomst?
IUCN NL zou nog meer kunnen uitgroeien naar een platform die de belangen van de natuurbeweging in Nederland inbrengt in de Haagse besluitvorming. Hoe divers die beweging ook is, ik zie absoluut nut in het verenigen van de krachten om een sterker geluid te kunnen laten horen. Vanuit een soort parlement van natuurbeschermers. Ik verwacht dat we op die manier effectiever invloed kunnen uitoefenen.

Waar gaat u zich in de nabije toekomst mee bezighouden?
Ik zal IUCN NL van de zijlijn met belangstelling volgen, waar mogelijk met een bijdrage aan het inhoudelijk debat. Voorlopig blijf ik voorzitter van de CEN-commissie die op Europees niveau duurzaamheidscriteria ontwikkelt voor biobrandstoffen.

Prof. dr. Helias A. Udo de Haes is emeritus hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit Leiden. In 1978 richtte hij aan deze universiteit het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) op. Ook houdt hij zich bezig met de certificering van duurzaam hout en duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen. Udo de Haes was tussen 2006 en 2013 bestuurslid van IUCN NL.

Go to top