Natuurgebied in Burundi krijgt internationale erkenning

Het moerasgebied Malagarazi in Burundi heeft de Ramsar-status toegekend gekregen. De toevoeging aan deze lijst betekent dat het natuurgebied van internationaal belang wordt geacht.

Fishermen in Malagarazi

De benoeming tot Ramsargebied is de kroon op het werk van de Burundese natuurorganisatie Burundi Nature Action (BNA). Met steun van IUCN NL werkt BNA sinds 2008 aan de bescherming van de wetlands, die de thuisbasis vormen van vele diersoorten zoals vogels, antilopes, krokodillen en nijlpaarden. De Malagarazi levert bovendien zuiver water, vis en bouwmateriaal aan de lokale bevolking, cruciaal voor hun levensvoorziening.

“Deze ecosysteemdiensten stonden een aantal jaar geleden echter ernstig onder druk”, vertelt Mark van der Wal (IUCN NL) die het project van BNA begeleidde. Het drasland had toen onder andere te kampen met vervuiling door het afvalwater van de lokale suikerrietfabriek. Dankzij de inzet van BNA heeft de fabriek inmiddels een milieuvriendelijker productieproces geïmplementeerd.

“Ook is tijdens het project gewerkt aan een goed toezicht op het reservaat en een stevige wettelijke verankering van de beschermingsstatus bij de overheid van Burundi”, aldus Van der Wal. “Met de erkenning door Ramsar is de toekomst van het gebied nog beter veiliggesteld, en daar profiteert zowel de natuur als de lokale gemeenschap van.”

Go to top