Nu geopend: tweede subsidietender biodiversiteit en bedrijfsleven

De tweede tender van de subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven is open. Sinds vorige week, 1 juli, kunnen ondernemingen hun aanvraag indienen. In totaal is 4 miljoen euro subsidie beschikbaar; op 15 juli is er een voorlichtingsbijeenkomst bij Agentschap NL in Zwolle.

Platform BEE

De subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven richt zich op ondernemingen die behoud van biodiversiteit en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering. Met de subsidie kunnen ondernemingen (pilot-)projecten uitvoeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Een praktische toepassing is altijd onderdeel van het project. Projecten die alleen onderzoek doen komen niet in aanmerking voor subsidie.

'No net loss'
Een project komt in aanmerking voor subsidie wanneer het zich richt op het verduurzamen van de bedrijfsvoering en de strategie van een onderneming. Ambitie hierbij is biodiversiteitneutraal te zijn (‘no net loss’). Dat betekent dat de opgetelde activiteiten van een bedrijf geen negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit en ecosystemen.

Initiatiefnemers
De regeling is een initiatief van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE). In 2012 sloot het Rijk hiervoor een Green Deal met het platform. Het ministerie van Economische Zaken heeft budget beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling. De uitvoering is in handen van Agentschap NL.

Subsidie aanvragen
Zoekt u informatie over de regeling en het indienen van een subsidieaanvraag? Deze vindt u op de website van Agentschap NL. U bent ook welkom op de voorlichtingsbijeenkomst op maandag 15 juli bij Agentschap NL in Zwolle.

Informatie over impact
Heeft u (nog) geen concreet project, maar wilt u wel informatie over de impact van uw bedrijf op de biodiversiteit? Neem dan contact op met de Helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit.

Go to top