Europese consumptie verantwoordelijk voor 9 miljoen hectare ontbossing

Europese consumenten zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de wereldwijde ontbossing. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde studie van de Europese Commissie, waar IUCN NL aan heeft meegewerkt.

European consumption causes large scale deforestation

Het onderzoek laat zien dat de Europese consumptie in de periode tussen 1990 en 2008 overeenkomt met de vernietiging van 9 miljoen hectare bosgebied. De wereldwijde ontbossing wordt vooral aangejaagd door de vraag naar vlees, palmolie en soja. De export van deze producten uit landen die de producten leveren, gaat voor 36 procent naar de EU-lidstaten.

Palmolie en soja
Vooral in Midden- en Zuid-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië moet bos plaatsmaken voor soja- en palmolieplantages. Palmolie is een belangrijke grondstof voor veel producten zoals koek, cosmetica en tandpasta. Sojateelt is voor een groot deel bedoeld voor de veevoederindustrie.

De verwachting is dat de wereldwijde vraag naar palmolie en soja alleen maar zal toenemen. De bevolkingsgroei, maar ook de economische groei en daarmee samenhangend de stijgende vleesconsumptie, stimuleren dit.

Impact
“Deze studie maakt inzichtelijk welke impact de Europese economie heeft op de natuur wereldwijd”, zegt Carl Königel van IUCN NL. “Onze welvaart in Europa gaat gepaard met aanzienlijke ecologische kosten elders.”

Ontbossing draagt bijvoorbeeld bij aan klimaatverandering, doordat bij de kap van bomen CO2 vrijkomt. Königel: “Maar ook wilde dieren zoals orang-oetans komen in gevaar doordat hun leefgebied verdwijnt of versnipperd raakt. Bovendien zijn wereldwijd 1,6 miljard mensen afhankelijk van bossen voor hun dagelijks eten, water en hout voor brandstof en onderdak.”

REDD+
De studie werd in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstellingen onder leiding van het Belgische Vito. De bijdrage van IUCN NL bestond uit beleidsaanbevelingen voor EU-wetgeving.

Königel: “In een van de aanbevelingen vragen we de EU om het klimaatinstrument REDD+ te promoten.” REDD+ heeft als doel ontbossing te voorkomen door lokale gemeenschappen te betalen voor de CO2-opslag in deze bossen.

Voor het opstellen van deze aanbevelingen raadpleegde IUCN NL onder andere bedrijven, ngo’s, Europese overheden en kennisinstellingen.

Go to top