Bảo tồn rùa biển tại Việt Nam – vẫn cần rất nhiều nỗ lực!

Các vùng duyên hải Việt Nam đã từng là bãi đẻ quan trọng của nhiều loài rùa biển. Tuy nhiên, số lượng bãi đẻ của rùa đã suy giảm nhanh chóng trong 10 năm qua do các bãi biển đã biến thành các trang trại nuôi tôm, khách sạn, và sử dụng cho các mục đích khác. Bên cạnh đó, rùa biển còn bị đe dọa do vô tình mắc phải lưới đánh cá hoặc bị ngạt do nuốt phải túi nylon. Trong vòng 5 năm qua, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) Việt Nam với sự tài trợ của Cơ quan Dịch vụ nghề Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ (U.S. FWS) đã phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản (Chi cục KT & BVNLTS) tỉnh Bình Định tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo tồn loài rùa biển.

Marching on environmental protection by local students

Ngày 21/4/2013, IUCN đã phối hợp với Chi Cục KT & BVNLTS tỉnh Bình Định tổ chức chiến dịch nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương với tiêu đề “Bảo tồn rùa biển và nói không với túi nylon” tại tỉnh Bình Định. Chiến dịch đã thu hút sự tham gia của gần 400 học sinh trung học cơ sở, đoàn thanh niên, mạng lưới tình nguyện viên bảo vệ rùa biển với nhiều hoạt động đa dạng như diễu hành tuyên truyền, dọn biển, thi hùng biện, thi làm sản phẩm tái chế, đổi túi nylon để lấy túi vải không dệt thân thiện với môi trường. Xem video clip nhóm giải nhất cuộc thi hùng biện.

[Media:1372]

Từ chia sẻ của bà Nguyễn Hải Bình, Trưởng phòng Quản lý Nguồn lợi và Môi trường thủy sản, Chi cục KT&BVNLTS tỉnh Bình Định, chúng tôi cảm nhận được nhận thức và hành vi của người dân nơi đây đang dần dần thay đổi. Bà Bình cho biết “Nhiều ngư dân tại tỉnh Bình Định hiện đang đánh cá bằng lưỡi câu vòng “C” thay cho lưỡi “J”. Mặc dù giá thành của lưỡi câu vòng “C” cao hơn nhưng nó làm tăng chất lượng cá đánh bắt và trong trường hợp rùa vô tình mắc phải lưới thì sẽ không bị chết như dùng lưỡi “J” ngày xưa.

Mặc dù chiến địch dã đạt được một số thành công nhất định nhưng để có thể bảo vệ được loài rùa biển thì cần phải có sự quyết tâm và cam kết nhiều hơn nữa từ chính quyền địa phương.

Nguyễn Thùy Anh - Cán bộ Truyền thông - IUCN Việt Nam

Work area: 
Members
Climate Change
Location: 
Viet Nam
Viet Nam
Project and Initiatives: 
Mangroves for the Future 
Go to top