Europese overconsumptie legt internationaal gigantisch beslag op landbouwgrond

Nederland en andere Europese landen gebruiken wereldwijd veel land voor productie van agrarische goederen als voedsel of biobrandstoffen voor Europese consumptie.

Milieudefensie is one of the member organizations of IUCN

De Europese Unie gebruikt netto in totaal 121 miljoen hectare land buiten de EU om in de consumptie van de Europeaan te kunnen voldoen. Vijfenveertig procent van de gebruikte landbouwgrond ligt daarmee buiten de EU, blijkt uit een vandaag uitgekomen rapport van de Europese koepelorganisatie van Milieudefensie, Friends of the Earth Europe. Om in de consumptie in Nederland te kunnen voorzien is 11,6 miljoen hectare land nodig. Dat is zevenduizend vierkante meter per Nederlander. Vijfentachtig procent van dit landgebruik vindt plaats buiten de eigen landsgrenzen.

“Nederland en andere Europese landen leggen met hun overconsumptie een te groot beslag op grond in de rest van de wereld,” aldus Klaas Breunissen van Milieudefensie. “Daardoor komt landbouw voor lokale voedselvoorziening elders in de knel en wordt natuur opgeofferd om aan de groeiende behoefte naar landbouwgrond te kunnen voldoen.”

Volgens Milieudefensie tonen de cijfers aan dat het landgebruik door Europese landen drastisch omlaag moeten. “Dat kan door minder land-vretende producten als vlees en zuivel te consumeren,” aldus Breunissen. Voor de teelt van soja voor veevoer is bijvoorbeeld veel grond nodig. Nu zorgt de grootschalige sojateelt in landen als Brazilië voor het verdwijnen van oerwoud en het verdrijven van landbouw voor lokale voedselvoorziening. Brazilië is met 1 miljoen hectare het land waar de meeste grond gebruikt wordt voor productie voor Nederlandse consumptie.

Daarnaast moet er in Europees verband meer dichter bij huis verbouwd worden. Daar is voldoende land voor. Milieudefensie is samen met Jongeren Milieu Actief een campagne gestart om zuivel in de markt te zetten waarbij veevoer is gebruikt dat dichter bij huis is geteeld. Volgens de milieuorganisatie is dit een belangrijke manier om schadelijke effecten van landgebruik in Zuid-Amerikaanse landen door westerse consumptie aan banden te leggen.

Go to top