Beter kapbeleid in regenwoud leidt tot reductie CO2

Een studie van een internationaal team van bosbiologen in de bossen van Maleisië toont aan dat zorgvuldiger kappen in tropische regenwouden leidt tot een reductie van 500 megaton CO2 per jaar. De studie wordt binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS Biology.

Volgens Pieter Zuidema van de Universiteit Utrecht en mede-auteur van de studie wordt in meer dan 90 procent van de regenwouden gekapt zonder rekening te houden met de richting waarin de boom valt waardoor onnodig veel extra bomen worden meegenomen. Deze bomen liggen te rotten en het kronendak van het regenwoud wordt onnodig geopend waardoor verdroging optreedt en het bos zich niet goed kan herstellen. Een goed beheert bos neemt een kwart meer CO2 op dan een slecht beheert bos.

Zuidema, lid van de raad van toezicht van IUCN Nederlands Comité, pleit ervoor beter bosbeheer op te nemen in het nieuwe klimaatverdrag zodat boseigenaren worden gestimuleerd het beheer van bossen te verbeteren. Beter beheer levert de houtbedrijven bovendien een hogere opbrengst op en garandeert ook inkomsten voor de langere termijn.

Bron: De Volkskrant

Go to top