Eerste ontwerp Klimaatwet aangeboden aan Kamerleden

Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Jongeren Milieu Actief hebben vandaag een ontwerp-wettekst voor de Klimaatwet aangeboden aan de Kamerleden van de vaste commissie van VROM (Milieu).

De wet legt vast dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland elk jaar met minstens 3 procent omlaag moet. Een jaarlijkse Klimaatnota en Klimaatbegroting moeten ervoor zorgen dat dit doel gehaald wordt. De Klimaatwet maakt de Minister-President hiervoor eindverantwoordelijk. Op basis van de ontwerptekst willen de organisaties met de politiek in debat over de uiteindelijke inhoud en de invoering van de Klimaatwet.

Een brede coalitie van zo'n dertig maatschappelijke organisaties startte drie maanden geleden een campagne waarin zij regering en parlement oproepen tot invoering van een Klimaatwet. Al meer dan 40.000 mensen ondersteunen de oproep voor een Klimaatwet. De komende maanden wordt nog meer steun verzameld, onder andere via de website www.klimaatwet.nu.

IUCN NL heeft het pleidooi in het kader van de HIER Klimaatcampagne gesteund en zou graag zien dat de Nederlandse Regering zich committeert additionele financiële middelen vrij te maken voor adaptatie en mitigatie in ontwikkelingslanden.

Bron: Hier Klimaatcampagne

Go to top