Noordzee heeft betere bescherming nodig

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Stichting De Noordzee (SDN) roepen de Nederlandse regering op zich aan de internationale Europese verplichting te houden om in 2010 een grensoverschrijdend, ecologisch samenhangend netwerk van beschermde zeegebieden in werking te hebben voor de Noordzee. Een dergelijk netwerk is hard nodig om de natuur de kans te geven zich te herstellen.

Aanleiding voor het pleidooi van WNF en SDN is het nieuwe WNF-rapport “The Dutch Case: A Network of Marine Protected Areas”, dat 11 maart is gepubliceerd, evenals de brochure ‘Natuurgebieden op zee’ van zeven natuurbeschermingsorganisaties, waaronder IUCN NL.

Uit het WNF-rapport blijkt dat de 5 zeegebieden die Nederland wil aanwijzen, onvoldoende zijn om de soortenrijkdom te beschermen en te herstellen. WNF en SDN willen dat er meer gebieden – in totaal 10 – worden aangewezen. Verder zijn er zogeheten beschermingscorridors of conservation corridors nodig die beschermde zeegebieden met speciale ecologische waarde met elkaar verbinden en een buffer vormen voor deze gebieden.

Go to top