Verduurzaming subsidiebeleid verdient aandacht

Transparantie, een coherenter beleid en strengere disciplines op internationaal niveau zijn hard nodig. Dit zijn de belangrijkste conclusies die voortkomen uit het seminar 'Perverse Subsidies' dat op 24 januari door de Werkgroep Ecologie en Ontwikkeling werd georganiseerd.

Inmiddels zijn voorlopige aanbevelingen richting de Nederlandse politiek opgesteld.

Go to top