Onderzoeksters Universiteit van Utrecht verhinderen komst goudmijn in natuurreservaat

De Franse regering had een vergunning voor 25 jaar verleend aan het Canadese bedrijf Cambior om goud te winnen in een gebied grenzend aan een door Stichting Trésor (IUCN NL lid) beheerd natuurreservaat. 

Er ontbrak nog slechts één handtekening (van de gouverneur). Uit een onderzoek van wetenschapper Liesbeth Fontein van de Universiteit van Utrecht bleek dat dit natuurreservaat een uitzonderlijke hoge ecologische waarde heeft die onherstelbare schade zou oplopen door de komst van de goudmijn. Samen met Dr. Pita Verweij zette zij via de Stichting Ecological Internet, die online milieucampagnes voert, een e-mailactie op. Er werden 10.000 protestmails verstuurd naar de Franse regering die daarop besloot de vergunning in te trekken.

Legale en illegale goudmijnen vormen nog altijd de grootste bedreiging voor de ecosystemen in Frans Guyana en de wijdere Guiana Schild ecoregio. Ook IUCN NL werkt aan een verbetering van de situatie, onder meer via het Guiana Shield Initiative (GSI). Door middel van een duurzaam financieel mechanisme, gebaseerd op betalingen voor ecosysteemdiensten, worden in de nabije toekomst de overheden en de lokale bevolking in staat gesteld duurzamer gebruik te maken van haar natuurlijke hulpbronnen.

Go to top