Forse stijging kap Amazonewoud hangt waarschijnlijk samen met sojateelt

De kap van het Braziliaanse deel van het Amazonewoud is in de laatste vijf maanden van 2007 onverwacht fors gestegen. Het ministerie van Milieu berekende dat tussen augustus en december 2007 meer dan 3200 vierkante kilometer bos is gekapt, om land vrij te maken voor landbouw en veehouderij. Dat is een gebied zo groot als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar kon Brazilië nog een afname in de ontbossing presenteren.

De oorzaak van de plotselinge toename van ontbossing lijkt samen te hangen met de plots gestegen wereldprijs van soja. De Nederlandse Soja Coalitie (NSC) waar IUCN NL deel van uitmaakt, zet zich in voor duurzaam geproduceerde soja. De NSC hoopt dat de Nederlandse regering maatregelen treft om niet-duurzame soja binnenkort te weren. Nederland is de grootste Europese importeur van soja.
De Braziliaanse regering heeft noodmaatregelen aangekondigd om de ontbossing van het Amazonewoud tegen te gaan. De regering van president Lula stuurt onder meer extra agenten en milieupolitie naar het gebied. Ook het leger wordt ingezet.

Bron: Wereldomroep

Go to top