Markt voor biobrandstoffen dreigt in te storten

De markt voor biobrandstoffen staat op instorten. De grondstofprijzen zijn bijna verdubbeld, waardoor de productie van bio-ethanol en biodiesel niet meer kan concurreren met die van fossiele brandstoffen. Dat stelt Hein Aberson van het bedrijf SolarOil Systems uit het Friese Boyl, tevens voorzitter van de Europese organisatie voor pure plantaardige olie.  

IUCN juicht een transitie naar energiesystemen die ecologisch duurzaam, sociaal rechtvaardig en economisch efficiënt zijn toe. Juist daarom plaatst zij vraagtekens bij een verplichte doelstelling om een toenemend percentage fossiele brandstoffen te vervangen door biobrandstoffen. Niet alle biobrandstoffen dragen significant bij aan de reductie van broeikasgassen. Bovendien kan de productie van biomassa ten behoeve van brandstof natuurlijke ecosystemen en lokale gemeenschappen en economieën aantasten. IUCN pleit voor een doelstelling om de emissie van broeikasgas te reduceren en voor het hanteren van duurzaamheidscriteria gebaseerd op een ecosysteembenadering waarbij ook sociale aspecten worden meegewogen. Zij draagt zelf bij aan de ontwikkeling van criteria en onderzoek naar gevolgen.

De koolzaadprijs bedraagt inmiddels 435 euro per ton. Daarbij is het niet meer rendabel om deze tot biodiesel te verwerken, zelfs niet wanneer de brandstof wordt vrijgesteld van accijns, aldus Aberson. Volgens hem dreigt de productie van biodiesel in Duitsland met 80% af te nemen. Duitsland is veruit de grootste producent van Pure Plantaardige Olie (PPO) en biodiesel. Vorig jaar ging het om ruim 4 miljard liter.

Go to top