250 young professionals bespreken duurzaamheid met hun top

Ongeveer 250 Young Professionals van 20 verschillende bedrijven (waaronder Akzo Nobel, DSM, KLM, TNT en Rabobank) kwamen op 12 januari bij elkaar op het Young Leaders for Nature Forum. Daar bespraken zij met hun bestuurders mogelijke duurzaamheidsinitiatieven voor hun bedrijven.

De bijeenkomst werd gehouden in navolging van de open brief die deze jonge talenten afgelopen najaar aan hun CEO’s hadden gestuurd. Daarin betuigden zij hun steun voor de open brief die de CEO's op hun beurt eind 2006 aan de politiek hadden gestuurd en riepen zij hun CEO's op meer te doen binnen hun eigen bedrijven. De Young Professionals gingen op 12 januari tijdens dit Young Leaders for Nature Forum in gesprek met een lid van de Raad van Bestuur en de duurzaamheidscoördinator van hun bedrijf. In de ochtend konden de jonge talenten zich voorbereiden door middel van discussies en workshops over bedrijfsleven en biodiversiteit, Cradle to Cradle, leiderschap, de ecologische footprint en performance management. In de middag werden concrete plannen voor het komende jaar besproken om duurzaamheid binnen het bedrijf te bevorderen.

Go to top