Leden uitgelicht: NCIV

Het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken, sinds 1969 gevestigd in Amsterdam, is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor de erkenning en de naleving van de rechten van inheemse volken.

In haar meer dan 40 jarige bestaan heeft het NCIV een groot internationaal netwerk opgebouwd bestaande uit inheemse volken organisaties, vertegenwoordigers van inheemse volken, NGO's, beleidmakers bij de overheid, politici en bedrijven, media en andere experts op het gebied van inheemse volken.

De organisatie heeft in samenwerking met andere organisaties meer dan 1.000 inheemse vertegenwoordigers ondersteund in hun deelname aan internationale fora (met name de Verenigde Naties), heeft zo'n 200 kleinschalige projecten ondersteund ter versterking van lokale inheemse organisaties, heeft een groot aantal conferenties (mede-) georganiseerd en heeft een bijdrage geleverd aan de bewustwording in Nederland van de kwetsbare situatie waarin inheemse volken zich vaak bevinden.

Het NCIV is de enige organisatie in Nederland die consequent in velerlei overleggen de stem van inheemse volken laat horen.
IUCN heeft 35 in Nederland gevestigde lidorganisaties. IUCN NL is de samenwerkingsorganisatie van die 35 lidorganisaties.

Go to top