Betere bescherming voor beren in Azië

Wilde beren in Azië kunnen in de toekomst rekenen op betere bescherming. Hierover is tijdens het afgelopen IUCN World Conservation Congress in Jeju, Zuid-Korea een motie aangenomen. Deze motie werd mede ingediend door natuurorganisatie Alertis.

Eenmaal in de vier jaar komen de wereldwijde lidorganisaties van IUCN bijeen om afspraken te maken over betere bescherming van biodiversiteit. De aangenomen motie roept op een einde te maken aan het gebruik van beren in zogenaamde galbeer-boerderijen in Azië, en de (internationale) handel in producten waarin berengal wordt verwerkt te beperken.

De Aziatische zwarte beer en de Maleise beer staan als ‘kwetsbaar’ genoteerd op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. Zij lijden onder verlies van habitat en exploitatie voor hun gal in galbeer-boerderijen. Slecht management van deze boerderijen heeft geleid tot hoge sterftecijfers onder de beren, waardoor steeds nieuwe beren uit het wild worden gehaald.

Intensieve onderhandelingen tijdens het IUCN congres hebben ertoe geleid dat de motie met meerderheid van stemmen is aangenomen. Resultaat is dat illegale praktijken in galbeer-boerderijen in Laos en Myanmar actief aan banden gelegd gaat worden. In China wordt een onderzoek gestart naar de effecten van galbeer-boerderijen op de wilde beren populaties, en zullen acties worden ondernomen om productie en gebruik van alternatieven voor berengal te stimuleren.

Go to top