Sinh viên với câu chuyện xây dựng đập

Ngày 29 & 30/11/2012, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam (IUCN) và Viện Goethe phối hợp trình chiếu bộ phim tài liệu về Mêkông dài 52 phút về cái được và mất từ quá trình phát triển thủy điện tại khu vực Mêkông. Phim được chiếu tại hai trường đại học là Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia, và Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Students voting for "doesn't love hydropower" at HUST

Tại hai buổi chiếu phim, khoảng 450 sinh viên đã có cơ hội hiểu thêm về sự đánh đổi trong quá trình phát triển đập thủy điện và được trao đổi trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu Việt Nam. Một số câu hỏi tập trung vào những tranh luận liên quan đến xây dựng đập Xayaburi tại Lào. Một sinh viên đã hỏi “Sau tất cả những thảo luận và tranh cãi, vậy Việt Nam đồng ý hay không đồng ý với việc xây dựng đập?” hay một sinh viên khác nêu ra câu hỏi “Việt Nam không ủng hộ Lào xây dựng đập, vậy Chính phủ Việt Nam phải làm gì để hỗ trợ Lào phát triển kinh tế?”.

Một sinh viên cũng đặt câu hỏi “Thế nào là con đập trong suốt?” và căn cứ vào những tác động tiêu cực của xây dựng đập lên sinh kế người dân “Đã có đập nào trên thế giới bị phá chưa?”.

Khi Tiến sỹ Đào Trọng Tứ hỏi “Ai yêu thủy điện?” thì chỉ lác đác vài cánh tay sinh viên dơ lên và khi hỏi “Ai không yêu thủy điện?” thì có nhiều sinh viên dơ tay hơn. Tuy nhiên, cũng tại đây sinh viên lại đặt câu hỏi “Nếu không khai thác thủy điện thì năng lượng thay thế là gì? Và đâu là những khó khăn khiến cho nguồn năng lượng thay thế không phát triển được?”.

Theo như Ông Nguyễn Đức Tú – Cán bộ chương trình IUCN thì “chúng ta đều biết không phải lúc nào cũng có câu trả lời “Có” hay “Không” đối với vấn đề thủy điện mà điều chúng ta cần cân nhắc cẩn thận là tính toán chi phí và lợi ích của dự án đó”. Buổi chiếu phim là một cơ hôi rất tốt để khơi dậy cho sinh viên, chủ nhân tương lai của đất nước, những thông tin mới nhất về một vấn đề phức tạp và còn nhiều tranh cãi như vấn đề phát triển thủy điện.

Bộ phim được hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình Đối thoại Nước Mêkông (MWD). Đây là dự án vùng do IUCN điều phối và do Bộ Ngoại giao Phần lan tài trợ.
 

Work area: 
Water
Water
Wetlands
Location: 
Viet Nam
Asia
Viet Nam
Project and Initiatives: 
Mekong Dialogues
Go to top